Słowo

0

(6881 - 6900) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6881 Do Hebrajczyków 4:8

  sens: Gdyby ich bowiem Jozuea wprowadził do odpocznienia, (Bóg) nie mówiłbyb po takim czasie o innym dniu.1

 • 6882 Do Hebrajczyków 4:7

  sens: to znowu wyznaczaa pewien dzień, "dzisiaj", i mówi po tak długim czasiec za pośrednictwem Dawida1b to, co przedtem zostało powiedziane: [Dziś, jeśli usłyszycie Jego głosd, nie czyńciee waszych sercf nieczułymi].3

 • 6883 Do Hebrajczyków 4:1

  sens: Bądźmya zatem ostrożnia, aby czasem — choć obietnica wejściac do Jego odpocznieniad pozostaje aktualnab — ktoś z was nie uważałe, że miał brakif,

 • 6884 Do Hebrajczyków 4:16

  sens: Zbliżajmy sięa zatem z ufną odwagąb do tronuc łaskid, abyśmy dostąpilie miłosierdzia1f i znaleźli łaskęd zapewniającąg pomoc w stosownej porzeh.

 • 6885 Do Hebrajczyków 4:15

  sens: Nie mamya bowiem takiego Arcykapłana, który by nie mógłb współczućc naszym słabościomd, lecz doświadczonego1e we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.

 • 6886 Do Hebrajczyków 4:13

  sens: i nie ma stworzeniaa zdolnego skryć sięb przed Jego obliczem, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłoniętec przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawęd.1

 • 6887 Do Hebrajczyków 5:3

  sens: i z powodu1 tego2 powiniena tak, jak za ludb, tak i za siebie3 składać ofiaryc za4 grzechy.5

 • 6888 Do Hebrajczyków 5:7

  sens: W dniach swego życia w cielea z wielkimg wołaniemf i ze łzami zanosiłh On błaganiab oraz usilne prośbyc do Tego, który mógłd Go wybawiaće od śmierci, i ze względu na pobożnośći został wysłuchany.

 • 6889 Do Hebrajczyków 5:5

  sens: Stąd i Pomazanieca nie sam siebie wywyższyłb, by stał się Arcykapłanem, lecz (uczynił to) Ten, który do Niego powiedziałc: [Jesteś moim Synemd, Ja Cię dziśe zrodziłemf].1

 • 6890 Do Hebrajczyków 5:4

  sens: Nikt też sam sobie tej godnościb nie przyznajea, lecz jest — podobnie2 jak Aaron3dpowoływany1c (do niej) przez Boga.

 • 6891 Do Hebrajczyków 5:1

  sens: Każdy bowiem arcykapłan wybieranya spośród ludzi jest wyznaczanyb ze względu na ludzi do prowadzeniac spraw dotyczących Boga — po to, by składał daryd i ofiary za grzechy

 • 6892 Do Hebrajczyków 5:12

  sens: Biorąc bowiem pod uwagę czasc, powinniściea być nauczycielamib, tymczasem znowu jeste wam potrzebnyd ktoś, kto by was uczył początkowychf elementów naukig Boga; potrzebujecie mleka, a1 nie pokarmui stałegoh.

 • 6893 Do Hebrajczyków 5:11

  sens: Mamy o tym wiele do powiedzeniaa, lecz trudno to wyjaśnićb, gdyż staliście się ociężalic w słuchaniud.

 • 6894 Do Hebrajczyków 5:10

  sens: który został nazwanya przez Boga Arcykapłanem według porządkub Melchisedekac.

 • 6895 Do Hebrajczyków 5:9

  sens: a uczyniony doskonałyma, stał się dla wszystkich Mu posłusznychb1 sprawcąc zbawieniad wiecznegoe,

 • 6896 Do Hebrajczyków 5:8

  sens: Chociaż był Synema, nauczył sięb posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,

 • 6897 Do Hebrajczyków 5:2

  sens: jako zdolny współczuća b nieświadomymc i błądzącymd, gdyż sam podlegae słabościf

 • 6898 Do Hebrajczyków 5:6

  sens: Podobnie mówi w innym (miejscu): [Ty jesteś kapłanem na wieka według porządkub Melchisedekac].1

 • 6899 Do Hebrajczyków 5:13

  πας γαρ ο μετεχων γαλακτος απειρος λογου δικαιοσυνης νηπιος γαρ εστιν

 • 6900 Do Hebrajczyków 5:14

  τελειων δε εστιν η στερεα τροφη των δια την εξιν τα αισθητηρια γεγυμνασμενα εχοντων προς διακρισιν καλου τε και κακου