Słowo

0

(6941 - 6960) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6941 Do Hebrajczyków 7:21

  sens: o tyle Ten — ze złożeniem przysięgi ze strony Tego, który do Niego mówi: [Przysiągła Panb i nie będzie żałowałc: Ty jesteś kapłanem na wiekd według porządkue Melchisedekaf1].2

 • 6942 Do Hebrajczyków 7:19

  sens: Prawo bowiem niczego nie uczyniło doskonałyma — z drugiej zaś strony do wprowadzenia lepszejb nadzieic, dzięki której zbliżamy sięd do Boga.

 • 6943 Do Hebrajczyków 7:25

  sens: Dlatego też możec na zawszeb zbawiaća tych, którzy przez Niego przychodząd do Boga, ponieważ zawszee żyje, aby się za nimi wstawiać.1

 • 6944 Do Hebrajczyków 7:26

  sens: Taki właśnie (i)1 przystałoa nam mieć arcykapłan: świętyb, niewinnyc, niesplamionyd, odłączonye od grzeszników i wywyższonyf ponad niebiosag;

 • 6945 Do Hebrajczyków 7:18

  sens: Z jednej więc strony dochodzi do unieważnieniaa poprzedniegob nakazuc z powodu jego słabościd i bezużytecznoście

 • 6946 Do Hebrajczyków 7:2

  sens: [a któremu Abrahamb ze wszystkiego wydzielił dziesięcinęa], to (jego imię) znaczyc po pierwsze króld sprawiedliwoście, a po drugie [króld Salemuf], czyli króld pokojug.1

 • 6947 Do Hebrajczyków 7:4

  sens: Zauważaciea zatem, jak wielkib jest ten, [któremu nawet2 patriarchag Abrahamd dałe dziesięcinęc] z najlepszego łupuf.

 • 6948 Do Hebrajczyków 7:5

  sens: Wprawdzie i ci, z synówa Lewiegob, którzy otrzymując urząd kapłański, mająe — zgodnie z przykazaniemd Prawa — nakaz pobierania dziesięcinyf od ludug, to jest od swoich braci, choć także pochodzą z lędźwih Abrahamai;1

 • 6949 Do Hebrajczyków 8:11

  και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πλησιον αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου αυτων εως μεγαλου αυτων

 • 6950 Do Hebrajczyków 8:13

  εν τω λεγειν καινην πεπαλαιωκεν την πρωτην το δε παλαιουμενον και γηρασκον εγγυς αφανισμου

 • 6951 Do Hebrajczyków 8:12

  οτι ιλεως εσομαι ταις αδικιαις αυτων και των αμαρτιων αυτων και των ανομιων αυτων ου μη μνησθω ετι

 • 6952 Do Hebrajczyków 8:1

  sens: Głównąa zaś myślą (naszych) wywodów, (jest to), że mamyb takiego Arcykapłana, który zasiadłc po prawicy tronud Majestatue na niebiosachf 1

 • 6953 Do Hebrajczyków 8:3

  sens: Każdy bowiem arcykapłan jest ustanawianyc, aby składaća daryb i ofiary; zachodzi zatem potrzebad, aby i Ten miałe coś, co mógłby ofiarowaća.

 • 6954 Do Hebrajczyków 8:2

  sens: jako sługaa (świętego) świętych i prawdziwegoc przybytkub, który wzniósłd Pane, a1 nie człowiek.

 • 6955 Do Hebrajczyków 8:4

  sens: Gdyby bowiem1 był na ziemia, nie byłby kapłanem, ponieważ są tu (już) kapłani2, którzy składająb darye według Prawa3c.

 • 6956 Do Hebrajczyków 8:5

  sens: Służąc oni obrazowia i cieniowib tego, co niebiańskied - jak Bóg ostrzegłe Mojżesza1f, gdy miałg zbudować przybyteki: [Dopilnujj – mówił - abyś uczynił2h wszystko według wzoruk, który został ci ukazanyl na górzem].3

 • 6957 Do Hebrajczyków 8:8

  sens: Gania ich1 bowiem w słowach: [Oto idą dni, mówi Panb, gdy ustanowięc z domem Izraelad i z domem Judye nowee przymierzef].2

 • 6958 Do Hebrajczyków 8:7

  sens: Gdyby bowiem to pierwsze było bez wad, nie szukanoa by miejscab na drugie.

 • 6959 Do Hebrajczyków 8:6

  sens: Teraz1 zaś (nasz Arcykapłan) przyjął2b o tyle wyższąa służbęc, o ile lepszegod przymierzae jest pośrednikiemf — takiego, które zostało oparteg na lepszychd obietnicach.3

 • 6960 Do Hebrajczyków 8:10

  sens: [Takie zaś (jest) przymierzea, które zawręb z domem Izraelac po tych dniach, mówi Pand: moje prawaf włożęe w ich umysłyg i wypiszę je na ich sercachh, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludemi].