Słowo

0

(6981 - 7000) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 6981 Do Hebrajczyków 9:18

  sens: Dlatego i pierwsze (przymierze) nie1 jest wprowadzonea bez rozlewu krwi.

 • 6982 Do Hebrajczyków 9:19

  sens: Gdy bowiem Mojżeszd ogłosiła całemu ludowie wszystkie przykazaniab Prawa1c, wziąłf krew cielątg i kozłów2 wraz z wodą, wełną szkarłatnąh i hizopemi, pokropiłk zarówno samą księgęj, jak i cały lud,3

 • 6983 Do Hebrajczyków 9:3

  sens: za drugą zaś zasłoną (znajdowała się część wewnętrzna) przybytkua, zwana Świętymb Świętychb,1

 • 6984 Do Hebrajczyków 9:4

  sens: mieszczącaa wykonany ze złota ołtarz kadzidlanyb oraz pokrytąe w całości złotem Skrzynięc Przymierzad, w której (złożone były): złoty dzbanf z mannąg, laskah Aaronai, która zakwitłaj, i tablicek przymierzad;1

 • 6985 Do Hebrajczyków 9:7

  sens: do drugiej zaś raz w roku (wkracza) tylko arcykapłan, i to z krwią, którą ofiarujea za siebie samego i za popełnione nieświadomie grzechyc ludub.1

 • 6986 Do Hebrajczyków 9:6

  sens: W związku z takim urządzeniema przybytkub kapłani pełniącyd służbęc wchodzą zawsze1 do jego (części) zewnętrznej,2

 • 6987 Do Hebrajczyków 9:8

  sens: Przez to Duch Świętyb wskazujea, że dopóki istniejeg pierwszy przybytekf, drogae do miejscah świętegod nie została jeszcze objawionac;

 • 6988 Do Hebrajczyków 9:21

  sens: Podobnie też pokropiłc krwią przybyteka i wszystkie naczynia przeznaczone do służbyb Bożej.1

 • 6989 Do Hebrajczyków 9:5

  sens: nad nią zaś (ustawione były) cherubiny1a chwałyb, zacieniającec wieko miłosierdziad — o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić.2

 • 6990 Do Hebrajczyków 10:33

  sens: czy to jako publicznie zawstydzanic przez zniewagia i udrękib, czy też jako stojący u bokud tych, których tak traktowanoe.

 • 6991 Do Hebrajczyków 10:35

  sens: Nie traćciea więc swojej ufnej odwagib, w której zawartac jest wielkae nagrodad1.

 • 6992 Do Hebrajczyków 10:3

  sens: A tymczasem one właśnie co roku przypominająa o grzechach.1

 • 6993 Do Hebrajczyków 10:2

  sens: Bo czyż nie zaprzestanoa by ich przynoszeniab, gdyby ci, którzy je składająe, raz będąc oczyszczonymi1f, nie mielic już żadnych grzechów na sumieniud?

 • 6994 Do Hebrajczyków 10:1

  sens: Prawoc bowiem jako zawierająceb w sobie zarysa przyszłychd dóbre, a nie sam obrazf rzeczyg, przez te same ofiary, składaneh stale rok w rok, w ogólei nie może1j doprowadzić do doskonałościl tych, którzy (z nimi) przychodząk.

 • 6995 Do Hebrajczyków 10:12

  αυτος δε μιαν υπερ αμαρτιων προσενεγκας θυσιαν εις το διηνεκες εκαθισεν εν δεξια του θεου

 • 6996 Do Hebrajczyków 10:11

  και πας μεν ιερευς εστηκεν καθ ημεραν λειτουργων και τας αυτας πολλακις προσφερων θυσιας αιτινες ουδεποτε δυνανται περιελειν αμαρτιας

 • 6997 Do Hebrajczyków 10:7

  sens: [dlatego powiedziałem: Oto przychodzę — w zwoju księgia napisano o mnie — aby spełnić, Boże1, Twoją wolęb].

 • 6998 Do Hebrajczyków 10:6

  sens: [Nie upodobałeś sobie w całopaleniacha i ofiarach za grzech,]1

 • 6999 Do Hebrajczyków 10:4

  sens: Niemożliwea jest bowiem, aby krew wołówb i kozłów zmazywałac grzechy.1

 • 7000 Do Hebrajczyków 10:5

  sens: Dlatego, przychodząca na świat, mówi: [Ofiary ani daru nie chciałeśb, ale przygotowałeśd mi ciałoc.]