Słowo

0

(7081 - 7100) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7081 Do Hebrajczyków 12:15

  sens: Pilnujciea, aby ktoś nie pozostawałb z dala od Bożej łaskic, aby jakiś [pnący się w góręe korzeń goryczyd nie wywoływał niepokojuf] i aby przez1 to2 nie zanieczyściło sięg wielu,3

 • 7082 Do Hebrajczyków 12:14

  sens: Dążcieb do pokojua ze wszystkimi i do uświęceniac, bez którego nikt nie zobaczyd Panae.

 • 7083 Do Hebrajczyków 12:13

  sens: i wyprostujcie1a ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekieb, nie zbłądziłoc, ale raczej ozdrowiałod.2

 • 7084 Do Hebrajczyków 12:12

  sens: Dlatego wyprostujcie opadłea ręce i omdlałeb kolana 1

 • 7085 Do Hebrajczyków 12:22

  sens: Lecz przystąpiliściea do góryc Syjonb i do miasta żywego Boga, do niebieskiegoe Jeruzalemd i do dziesiątków tysięcyf posłańcówg,1

 • 7086 Do Hebrajczyków 12:20

  sens: gdyż nie mogli znosića nakazub: Nawet gdyby zwierzęc dotknęłod górye, będzie ukamienowanef lub przebiteh pociskiemg1.

 • 7087 Do Hebrajczyków 12:23

  sens: do uroczystego zgromadzeniaa i zgromadzeniaa, pierworodnychc, którzy są zapisani w niebiosachd1, i do Boga – sędziego wszystkich i do duchów (tych) sprawiedliwyche, którzy osiągnęli doskonałośćf,2

 • 7088 Do Hebrajczyków 12:1

  sens: Z tego zatem powodua i my, otaczanib c tak wielką rzesząd świadków, odłożywszyf wszelkie przeszkodye i krępującyg (nas) grzech (i) biegnijmyi wytrwaleh w wyznaczanymj nam wyściguk

 • 7089 Do Hebrajczyków 12:2

  sens: ze wzrokiem utkwionyma w Jezusiee, w Tym, który wzbudzac i doskonalid wiaręb, który zamiast należnejf Mu radościg wycierpiałh krzyżi, nie zważająck na hańbęj, i zasiadł1m po prawicy tronul Boga.2

 • 7090 Do Hebrajczyków 12:21

  sens: A tak strasznea było to zjawiskob, że Mojżesz1c powiedział: [Jestem przerażony]d i drżęe.2

 • 7091 Do Hebrajczyków 12:4

  sens: W walce z grzechem nie oparliście sięa jeszcze aż do1 krwi

 • 7092 Do Hebrajczyków 12:28

  sens: Dlatego, jako ci, którzy otrzymująb królestwo niewzruszonea, zachowajmyc wdzięcznośćd i z nią pełnijmy służbę1e w sposób miłyf Bogu: z skromnościąg i czciąh2.

 • 7093 Do Hebrajczyków 12:10

  sens: Tamci bowiem pouczalib nas według swego uznania, mając na uwadzea krótkie dni (życia), Ten natomiast (czyni to) dla naszej korzyścic, abyśmy uczestniczylid w Jego świętoście.1

 • 7094 Do Hebrajczyków 12:11

  sens: Wprawdzie żadne (surowe) pouczeniea w chwili, gdy (nas) dosięga, nie sprawiab (nam) radościc, lecz łączy się z bólemd, później jednak tym, którzy dzięki niemu są wyćwiczenig, przynosih (pełen) pokojuf owoce sprawiedliwościi.1

 • 7095 Do Hebrajczyków 12:19

  sens: ani do dźwiękua trąby i głośnychb słówc, które słuchacze odrzucilid - by już do nich nie mówionoe f,1

 • 7096 Do Hebrajczyków 12:25

  sens: Strzeżcie sięa, byście nie odmówili posłuchub Temu, który (do was) przemawiac; jeśli bowiem tamci nie uszlid (bezkarnie), gdy odtrącilib Tego, który (ich) pouczałf na ziemie, tym bardziej my, odrzucającyh (mówiącego) z niebae.6

 • 7097 Do Hebrajczyków 12:24

  sens: i do pośrednikac nowegob przymierzaa, Jezusad, i do krwi, którą się kropie, a która przemawiag wyraźniej1f niż krew Abla2h.3

 • 7098 Do Hebrajczyków 13:5

  αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου μη σε ανω ουδ ου μη σε εγκαταλιπω

 • 7099 Do Hebrajczyków 13:1

  sens: Niech trwab miłość braterskaa.

 • 7100 Do Hebrajczyków 13:2

  της φιλοξενιας μη επιλανθανεσθε δια ταυτης γαρ ελαθον τινες ξενισαντες αγγελους