Słowo

0

(7101 - 7120) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7101 Do Hebrajczyków 13:25

 • 7102 Do Hebrajczyków 13:24

  ασπασασθε παντας τους ηγουμενους υμων και παντας τους αγιους ασπαζονται υμας οι απο της ιταλιας

 • 7103 Do Hebrajczyków 13:23

  γινωσκετε τον αδελφον τιμοθεον απολελυμενον μεθ ου εαν ταχιον ερχηται οψομαι υμας

 • 7104 Do Hebrajczyków 13:7

  sens: Pamiętajciea o waszych przywódcachb, którzy wam zwiastowalic Słowod Boże, i rozpatrujące koniecf ich życiowej drogig, naśladujcieh ich wiaręi.

 • 7105 Do Hebrajczyków 13:9

  sens: Nie dawajcie się zwodzićd różnorodnymb i obcymc naukoma; dobrzee jest bowiem wzmacniaćg serceh łaskąf, a nie (nakazami o) pokarmach; nie przyniosły one korzyścii tym, którzy ich przestrzegali2j.

 • 7106 Do Hebrajczyków 13:10

  sens: Mamya ołtarz, z którego nie mająa prawab zjeść ci, którzy służąd przybytkowic.

 • 7107 Do Hebrajczyków 13:20

  sens: A Bóg pokojua, który przez krew wiecznegof przymierzae wyprowadziłb spośród umarłychc wielkiegod Pasterza owiec, Panag naszego Jezusah,1

 • 7108 Do Hebrajczyków 13:19

  sens: Tym bardzieja zaś zachęcamb, abyście to zrobili, żeby mi było dane co prędzejc do was powrócićd.

 • 7109 Do Hebrajczyków 13:18

  sens: Módlcie się za nas; jesteśmy1a bowiem przekonani1a, że mamyd czysteb sumieniec, gdyż chcemyf we wszystkim dobrzee postępowaćg.

 • 7110 Do Hebrajczyków 13:17

  sens: Bądźcie posłuszni i uleglia swoim przewodnikomb, oni bowiem czuwając nad waszymi duszamid i zdadząf z tego sprawęe; niech to czynią z radościąg, a nie z narzekaniemh, bo to nie wyszłoby wam na korzyśći.

 • 7111 Do Hebrajczyków 13:16

  sens: Nie zaniedbujciec też dobroczynnościa i wzajemnej pomocyb; takie bowiem ofiary podobają sięd Bogu.

 • 7112 Do Hebrajczyków 13:15

  sens: Przez Niego więc1 nieustannie2 składajmya Bogu ofiarę uwielbieniab, to znaczy owocc wargd wyznającyche Jego Imięf.3

 • 7113 Do Hebrajczyków 13:3

  sens: Pamiętajciea o więźniachb, jakbyście współwięźniamic byli, o uciskanychd, ponieważ sami jesteście w cielee.

 • 7114 Do Hebrajczyków 13:4

  sens: Małżeństwob niech będzie przez wszystkich otaczane szacunkiema, a pożycie małżonkówc bez skazyd; Bóg zaś1 osądzif rozwiązłyche i cudzołożnych.2

 • 7115 Do Hebrajczyków 13:6

  sens: Tak więc z ufnościąa możemy mówić: [Panb jest moim pomocnikiemc i1 nie będę się lękałd; Cóż mi może uczynić człowiek]?2

 • 7116 Do Hebrajczyków 13:8

  sens: Jezusa Pomazaniecb wczoraj1 i dziśc — ten sam i na wiekid.2

 • 7117 Do Hebrajczyków 13:11

  sens: Ciaład bowiem tych zwierzątb, których krew arcykapłan wnosia do (świętego) świętychd za grzech, spala sięe poza obozemf.1

 • 7118 Do Hebrajczyków 13:14

  sens: Nie mamya tu bowiem miasta trwałegob, ale za przyszłymc tęsknimyd.

 • 7119 Do Hebrajczyków 13:13

  sens: Wychodźmy więc do Niego poza obóza, niosącc Jego pohańbienieb.

 • 7120 Do Hebrajczyków 13:12

  sens: Dlatego i Jezusa, aby uświęcićb ludd własnąc krwią, wycierpiał poza bramąe.