Słowo

0

(7121 - 7140) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7121 Do Hebrajczyków 13:22

  sens: Proszęa zaś was, bracia, znoście to słowob zachętyc, bo krótkod do was napisałeme.

 • 7122 Do Hebrajczyków 13:21

  sens: Obya was wydoskonaliła we wszelkim dziele1b dobrymc ku wypełnieniu Jego wolid, czyniąc w was2 to, co miłee w Jego oczachf - przez Jezusag Pomazańcah, któremu chwałai na wiekij wiekówj. Amenk.

 • 7123 Jakuba 1:24

  κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην

 • 7124 Jakuba 1:27

  θρησκεια καθαρα και αμιαντος παρα τω θεω και πατρι αυτη εστιν επισκεπτεσθαι ορφανους και χηρας εν τη θλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν απο του κοσμου

 • 7125 Jakuba 1:2

  sens: Za najwyższą radośća uważaliścieb, bracia moi, gdy spadły na was różnorodned próbyc,

 • 7126 Jakuba 1:1

  sens: Jakuba, sługae Boga i Panab Jezusac Pomazańcad, do dwunastu pokoleńf, które są w diasporzeg: Radujcie sięh!1

 • 7127 Jakuba 1:15

  sens: potem żądzaa, gdy rozwinie sięb, rodzic grzech, a gdy grzech dojrzejed, rodzie śmierć.1

 • 7128 Jakuba 1:16

  sens: Nie dawajcie się zwodzića, bracia moi ukochanib.

 • 7129 Jakuba 1:14

  sens: Każdy zaś jest doświadczanya przez własneb pożądaniec, które go pociągad i nęcie;1

 • 7130 Jakuba 1:13

  sens: Niechaj nikt, gdy wystawiany jest na pokusęa, nie mówi: Przez Boga1 jestem kuszonya; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusyb do złego ani sam nikogo nie kusia.

 • 7131 Jakuba 1:12

  sens: Szczęśliwya człowiekb, który przetrzymujec próbęd, gdyż kto został wypróbowanye, otrzyma1f wieniecg życia, obiecanyh przez Panai2 tym, którzy Go kochająj.3

 • 7132 Jakuba 1:5

  sens: A jeśli komuś z was brakujea mądrości, niech prosib Boga, który wszystkim dajec szczodrzed i bez1 wypominaniae, a będzie mu danac.2

 • 7133 Jakuba 1:6

  sens: Niech jednak prosia z wiarąb, bez powątpiewaniac; kto bowiem wątpic, przypominad falęe morskąf, przez wiatr gnanąg i rzucanąh.1

 • 7134 Jakuba 1:8

  sens: człowieka o rozdwojonej duszyb, niestałyc na wszystkich swoich drogachd.1

 • 7135 Jakuba 1:10

  sens: bogaty natomiast swoim poniżeniema – gdyż przeminiec jak kwiat trawyb.1

 • 7136 Jakuba 1:9

  sens: Niecha zaś brat ubogib chlubi sięa swoim wywyższeniemc,

 • 7137 Jakuba 1:7

  sens: Bo taki człowiek niech nie myślia, że coś od Panac otrzyma1b

 • 7138 Jakuba 1:11

  sens: Bo wzeszłoa słońceb z upałemc i wysuszyłod trawęe, kwiat jej opadłf i pięknog jego wygląduh przepadłoi – tak i bogaty zmarniejek na swoich drogachj.1

 • 7139 Jakuba 1:17

  πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ανωθεν εστιν καταβαινον απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα

 • 7140 Jakuba 1:18

  βουληθεις απεκυησεν ημας λογω αληθειας εις το ειναι ημας απαρχην τινα των αυτου κτισματων