Słowo

0

(7161 - 7180) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7161 Jakuba 2:9

  sens: Lecz jeśli wyróżniacie jednych przed drugimi1a, popełniacieb grzech i jesteście uznawanymib przez to prawod za przestępców.

 • 7162 Jakuba 2:8

  sens: Jeśli jednak wypełniacieb zgodnie z Pismemc królewskie prawoa: Będziesz kochałd swojego bliźniegoe jak samego siebie, dobrzef czynicie.1

 • 7163 Jakuba 2:7

  sens: Czy nie oni bluźniąa szlachetnemub imieniuc, które zostałod nad wami wezwaned?1

 • 7164 Jakuba 2:21

  sens: Czyż Abrahama, nasz ojciecb, nie z uczynkówc został usprawiedliwionyd, gdy ofiarowałe na ołtarzu swego synag Izaakaf?1

 • 7165 Jakuba 2:20

  sens: Chcesza zaś poznaćb, marnyc człowieku, że wiarad bez uczynkówe jest martwa1f?

 • 7166 Jakuba 2:19

  sens: Ty wierzysza, że Bóg jest jeden1? Pięknieb czynisz; demonyc również wierząa — i drżąd.2

 • 7167 Jakuba 2:18

  sens: Lecz powie ktoś: Ty masz wiaręa, a ja mamb uczynkic; pokażd mi twoją wiaręa bez1 twych2 uczynkówc, a ja ci pokażęd3 moją4 wiaręa z moich uczynkówc.

 • 7168 Jakuba 2:22

  sens: Widzisza, że wiarab współdziałała1c z jego uczynkamid i z uczynkówd wiarab została uczyniona doskonałąe.

 • 7169 Jakuba 2:23

  sens: I wypełniło sięa Pismob, które mówi: Abrahamd zaś uwierzyłc Bogu i zostało mu to zaliczonee jako sprawiedliwośćf, i został nazwanyh przyjacielemg Boga.

 • 7170 Jakuba 2:26

  sens: Bo jak ciałoa bez ducha jest martweb, tak i wiarac bez uczynków1d jest martwab.

 • 7171 Jakuba 2:6

  sens: Wy tymczasem pogardziliściea ubogimb. Czy nie bogaci was wyzyskując i nie oni ciągnąd was do sądówe?

 • 7172 Jakuba 2:4

  sens: to czy nie doszłoa wśród was do osądua i czy nie staliście się sędziami (kierującymi się) złymc rozumowaniemb?

 • 7173 Jakuba 2:15

  sens: Gdyby zaś1 brat albo siostra byli nadzya i brakb byłoby im codziennegoc pożywieniad,2

 • 7174 Jakuba 2:16

  sens: a ktoś spośród was powiedziałby im: Odchodźciea w pokojub, ogrzewajcie sięc i nasycajcie sięd - nie dalibyściee im jednak tego, czego ciałog potrzebujef, jaki z tego pożytekh?

 • 7175 Jakuba 2:17

  sens: Tak i wiaraa, jeśli nie mac uczynkówb1, martwad jest sama w sobie.

 • 7176 Jakuba 3:17

  η δε ανωθεν σοφια πρωτον μεν αγνη εστιν επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης μεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος και ανυποκριτος

 • 7177 Jakuba 3:8

  την δε γλωσσαν ουδεις δυναται ανθρωπων δαμασαι ακατασχετον κακον μεστη ιου θανατηφορου

 • 7178 Jakuba 3:7

  πασα γαρ φυσις θηριων τε και πετεινων ερπετων τε και εναλιων δαμαζεται και δεδαμασται τη φυσει τη ανθρωπινη

 • 7179 Jakuba 3:6

  και η γλωσσα πυρ ο κοσμος της αδικιας ουτως η γλωσσα καθισταται εν τοις μελεσιν ημων η σπιλουσα ολον το σωμα και φλογιζουσα τον τροχον της γενεσεως και φλογιζομενη υπο της γεεννης

 • 7180 Jakuba 3:1

  sens: Nieliczni stawajcie się nauczycielamia, bracia moi, wiedząc, że otrzymamy1d surowszyb wyrokc.