Słowo

0

(7261 - 7280) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7261 Piotra I 2:4

  sens: Zbliżając sięa do Niego, Kamienia Żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconegob, lecz u Boga wybranegoc, kosztownegod1

 • 7262 Piotra I 2:2

  sens: jako nowo narodzonea niemowlętab, zapragnijcied niesfałszowanegoc mleka Słowa, abyście dzięki niemu wzrastalie (ku zbawieniuf)1.2

 • 7263 Piotra I 2:1

  sens: Odrzuciwszya więc wszelką złośćb i wszelki podstępc, obłudned (zachowania), zazdroście i wszelką obmowęf,

 • 7264 Piotra I 2:25

  ητε γαρ ως προβατα πλανωμενα αλλ επεστραφητε νυν επι τον ποιμενα και επισκοπον των ψυχων υμων

 • 7265 Piotra I 2:9

  sens: Ale wy jesteście rodema wybranymb, królewskimc kapłaństwemd, narodeme świętymf, ludemg nabytymh, abyście rozgłosilij cnotyi Tego, który was powołałk z ciemności do swego zdumiewającegol światłam;1

 • 7266 Piotra I 2:13

  sens: Bądźciea więc1 poddania wszelkiemu ludzkiemu porządkowib ze względu na Panac, czy to królowid jako sprawującemu władzęe,

 • 7267 Piotra I 2:12

  sens: Postępowaniea wasze wśród poganb niech będziec szlachetned1, aby w tym, w czym pomawiająe was jak złoczyńcówf, przyjrzawszy2h się waszym pięknymd czynomg, uwielbilii Boga w dniu nawiedzeniaj.3

 • 7268 Piotra I 2:6

  sens: Dlatego i1 zawarte jesta w Piśmie2b: Otoc kładęd na Syjoniee kamień węgielnyf, wybranyg, kosztownyh, a kto wierzyi w Niego, na pewno nie będzie zawstydzonyj.3

 • 7269 Piotra I 2:16

  sens: jak wolnia, a nie jak ci, którzy wolnośće mając za przykrywkęb złac — lecz jak słudzyf Boga1.

 • 7270 Piotra I 2:15

  sens: Gdyż taka jest wolaa Boga, abyście czyniąc dobrzeb, zamykali ustac niewiedzyd ludzi głupiche,

 • 7271 Piotra I 2:20

  sens: Bo co to za honora, jeśli grzeszycie i znosiciec bicie pięściamib? Ale gdy czynicie dobrzed i znosicie cierpienia — jest to łaskae u Boga.

 • 7272 Piotra I 2:19

  sens: Gdyż to jest łaskaa, gdy ktoś ze względu na sumienieb wobec Boga znosic utrapieniad i niewinnie cierpi.

 • 7273 Piotra I 2:17

  sens: Wszystkich szanujciea, braterstwo kochajcie1b, Boga się bójciec, królad poważajciea.2

 • 7274 Piotra I 2:8

  sens: oraz kamieniem potknięciaa i skałą obrazyb. Potykają sięc oni nie okazując posłuszeństwae Słowud — na co też są przeznaczenif.1

 • 7275 Piotra I 2:7

  sens: Dla was zatem, którzy wierzycieb, jest on cennya; natomiast dla nieposłusznych1c kamień2 ten, który (sprawdzili) i odrzucilid budujący, stał się kamieniem węgielnyme 3

 • 7276 Piotra I 2:3

  sens: jeśli tylko1 zakosztowaliściea, że dobrotliwyb jest Panc.2

 • 7277 Piotra I 2:11

  sens: Umiłowania, zachęcamb, abyście jak obcyc i wychodźcyd powstrzymywali się od cielesnyche żądzf, które walcząg przeciwko duszyh.

 • 7278 Piotra I 2:10

  sens: wy, którzy niegdyśa byliście nie ludemb, teraz jesteście ludemb Bożym, dla których kiedyś nie było zmiłowaniac, teraz zmiłowania dostąpiliściec.1

 • 7279 Piotra I 2:14

  sens: czy to namiestnikoma, jako posyłanymb przez niego do wymierzania sprawiedliwościc prawdziwie1 złoczyńcomd, a udzielania pochwałye tym, którzy czynią dobrzef.

 • 7280 Piotra I 2:18

  sens: Domownicya, z wszelką bojaźniąc bądźcie poddanib panomd, nie tylko dobryme i łagodnymf, ale i przewrotnymg.