Słowo

0

(721 - 740) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 721 wg Mateusza 21:8

  sens: Większośća zaś tłumu rozpostarłab swoje płaszczec na drodzed, inni z kolei obcinalie gałązkif z drzew i rozkładalib na drodzed.

 • 722 wg Mateusza 21:6

  sens: Uczniowiea poszlib więc i uczynilic tak, jak im polecił1d Jezuse.

 • 723 wg Mateusza 21:7

  sens: Przyprowadzilia oślicę oraz osiołkab, włożylic na1 nie swoje2 płaszczed, i posadzili (Go)3 na nich.

 • 724 wg Mateusza 21:5

  sens: Powiedzciea córce Syjonub: Otoc twój Króld przybywae do ciebie łagodnyf, zasiadającg na oślicy i 1 oślęciuh, synui oślicy spod jarzmaj.

 • 725 wg Mateusza 21:4

  sens: A to wszystko1 się stało, aby zostało wypełnionea to, co zostało powiedzianeb przez prorokac, mówiącego:

 • 726 wg Mateusza 21:1

  sens: A gdy się przybliżylia do Jerozolimyb i przyszlic do Betfage1d, do2 Górye Oliwnejf3, wtedy Jezus4g posłałh dwóch uczniówi

 • 727 wg Mateusza 21:3

  sens: A jeśliby wam ktoś coś powiedziała, powiecieb: Panc ich potrzebęd mae, zaraz1 jednak je odeśle2f.

 • 728 wg Mateusza 21:2

  sens: mówiąc im: Pójdźcie1a do wioskib naprzeciwko2, a zaraz znajdzieciec uwiązanąd oślicęe oraz oślę wraz z nią; odwiążcief je i przyprowadźcieg Mi.

 • 729 wg Mateusza 22:43

  sens: Mówi im: Jak to zatem jest, że Dawid1a w Duchub nazywad go Panemc2, gdy mówi:

 • 730 wg Mateusza 22:44

  sens: [Powiedziała Pan1b mojemu Panub: Siądźc po mojej prawicy, aż położęd Twoich nieprzyjaciółe podnóżkiem2f Twoich stóp].

 • 731 wg Mateusza 22:45

  sens: Jeśli więc Dawid1a nazywab Go Panemc, jak jest jego synemd?

 • 732 wg Mateusza 22:46

  sens: I nikt nie był w staniea odpowiedziećb Mu1 ani słowemc. Nikt też od tego dnia nie ośmielił sięd już Go zapytaće.

 • 733 wg Mateusza 22:42

  sens: mówiąc: Co sądziciea o Pomazańcub? Czyim jest synemc? Mówią Mu: Dawida1d.

 • 734 wg Mateusza 22:38

  sens: To jest pierwszea i największeb1 przykazaniec.

 • 735 wg Mateusza 22:39

  sens: Drugie zaś, podobne temu, to: [Będziesz kochała swojego bliźniegob tak, jak samego siebie].

 • 736 wg Mateusza 22:35

  sens: A jeden z nich, znawca Prawa1b, zapytała, wystawiającc Go na próbęc, mówiąc2:

 • 737 wg Mateusza 22:36

  sens: Nauczycielua, które przykazanieb jest w Prawied największec?

 • 738 wg Mateusza 22:37

  sens: A Jezus1a mu powiedział2b: [Będziesz kochałc Panad, swego Boga, całym swoim sercem3e, całą swoją duszą4f i całą swoją myśląg].

 • 739 wg Mateusza 22:33

  sens: A tłumy, gdy tego słuchały, były zdumionea Jego naukąb.

 • 740 wg Mateusza 22:34

  sens: Faryzeuszea zaś, gdy usłyszeli, że zamknął ustab saduceuszomc, zebrali sięd razem.