Słowo

0

(7501 - 7520) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7501 Jana I 5:16

  sens: Jeśli ktoś zobaczya, że jego bratb grzeszy grzechem nie na śmierć, będzie prosiłc (Boga) i dad mu życie, to jest tym, którzy grzeszą nie na śmierć. Jest grzech na śmierć; nie o takim mówię, aby prosiće.1

 • 7502 Jana II 1:10

  sens: Jeśli ktoś przychodzia do was i tej naukib nie przynosic, nie przyjmujcied go do domu ani nie mówcie mu: Witaje!

 • 7503 Jana II 1:9

  sens: Każdy, kto przekracza1a naukęc Pomazańcad, a nie trwab (w niej), nie mae Boga. Kto trwab w naucec Pomazańca2d, ten mae i Ojcaf, i Synag.

 • 7504 Jana II 1:8

  sens: Miejcie się na bacznościa, abyśmy1 nie stracili1b tego, nad czym pracowaliśmyc, ale abyśmy otrzymalie2 pełną zapłatęd.

 • 7505 Jana II 1:7

  sens: Gdyż wielu zwodzicielia wyszło1b na ten światc; nie chcą oni przyznawaćd, że Jezuse jest Pomazańcemf, który przychodzig w cieleh. Taki jest zwodzicielema i stanął w miejsce Pomazańcai.

 • 7506 Jana II 1:6

  sens: A to jest miłośća, abyśmy postępowalib według Jego przykazańc. To jest przykazaniec1 — jak słyszeliście od początkud — abyście zgodnie z nim postępowalib.

 • 7507 Jana II 1:5

  sens: A teraz proszęa cię, pani — nie jak piszący ci nowec przykazanieb, ale1 to, które mieliśmyd od początkue — abyśmy się wzajemnie kochalif.

 • 7508 Jana II 1:4

  sens: Bardzo mnie ucieszyłoa, że wśród twoich dziecic odkryłemb postępująced w prawdziee, zgodnie z przykazaniemf, które otrzymaliśmyg od Ojcah.

 • 7509 Jana II 1:3

  sens: (Niech) będzie z wami1 łaskaa, miłosierdzieb, pokójc od Boga Ojcad i od Pana2e, Jezusaf Pomazańcag, Synah Ojcad — w prawdziei i w miłościj.

 • 7510 Jana II 1:2

  sens: ze względu na prawdęa, która trwab w nas i będzie z nami na wiekc.

 • 7511 Jana II 1:1

  sens: Starszya do wybranejb pani i do jej dziecic, które kochamd w prawdziee ja i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy już poznalif prawdęe,

 • 7512 Jana II 1:13

  sens: Pozdrawiają cię dziecia twojej wybranejb siostry. Amen1c.

 • 7513 Jana II 1:11

  sens: Bo1 kto mówi1 mu: Witaja! uczestniczyb w jego złychd uczynkachc.

 • 7514 Jana II 1:12

  sens: Wiele mama wam do napisania, ale nie chcę1b na kartcec i atramentem, spodziewam sięd natomiast2 przybyć3e do was i z ustf do ustf porozmawiaćg, aby dopełniła sięi nasza radośćh.

 • 7515 Jana III 1:13

  πολλα ειχον γραφειν αλλ ου θελω δια μελανος και καλαμου σοι γραψαι

 • 7516 Jana III 1:14

  ελπιζω δε ευθεως ιδειν σε και στομα προς στομα λαλησομεν ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι φιλοι ασπαζου τους φιλους κατ ονομα

 • 7517 Jana III 1:1

  sens: Starszya do ukochanegoc Gajusab, którego miłujęd w prawdziee.

 • 7518 Jana III 1:2

  sens: Ukochanya, modlę sięb, aby we wszystkim dobrze ci się powodziłoc i abyś był zdrówd — tak, jak dobrze wiedzie sięc twojej duszye.

 • 7519 Jana III 1:3

  sens: Ucieszyłem sięa bowiem bardzo: (oto) przychodząb braciac i świadcząd (o) twojej prawoście, (o tym) jak ty postępujeszf w prawdziee.

 • 7520 Jana III 1:12

  δημητριω μεμαρτυρηται υπο παντων και υπ αυτης της αληθειας και ημεις δε μαρτυρουμεν και οιδατε οτι η μαρτυρια ημων αληθης εστιν