Słowo

0

(7541 - 7560) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7541 Judy 1:24

  sens: A Temu, który ma moca ustrzecb was1 od upadkuc i postawićd nieskazitelnychf, pełnych wielkiej radościg przed obliczem swojej chwałye,

 • 7542 Judy 1:13

  sens: dzikie bałwany morskiea, pieniące sięb własnym bezwstydemc, zbłąkaned gwiazdy, dla których na wiek1g zachowany jesth mroke ciemnościf.2

 • 7543 Judy 1:12

  sens: Ci są 1 wrzodamib na waszych wieczerzach miłościa; bez obawd się pasąe wspólniec z wami2 ucztującc. (To) chmuryf bezwodneg wiatrami niesione3h, późnojesiennei drzewa bez owocuj, podwójnie obumarłe, wykorzenionek,4

 • 7544 Judy 1:11

  sens: Biada im, że poszlic drogąa Kainab i dla zapłatyf pogrążyli sięg w oszustwied Balaamae, i poginęlij w buncieh Koregoi.

 • 7545 Judy 1:17

  sens: Wy zaś, ukochania, przypomnijcie sobieb słowac uprzednio wypowiedzianed przez wysłannikówe naszego Panaf Jezusag Pomazańcah,

 • 7546 Judy 1:16

  sens: Są to ludzie narzekającya, wciąż wynajdujący niedociągnięciab, chodzącyd według własnych1 żądzc; a ich ustae wypowiadają słowaf przesadnie wzniosłeg, dla zyskuj schlebiająh ludziomi.2

 • 7547 Judy 1:15

  sens: aby dokonaća sądub nad wszystkimi i ujawnić1c wszelką ich bezbożnośćd2. Za wszystkie ich bezbożnef czynye, których się dopuścilig i za wszelkie twardeh słowa, które wypowiedzielii przeciwko Niemu bezbożnid grzesznicy.3

 • 7548 Judy 1:14

  sens: Prorokowała o nich siódmy po Adamieb Henochc, w słowach: Otod przyszedłe Panf z miriadami1g swoich świętych1h,2

 • 7549 Judy 1:19

  sens: To są ci, którzy sami1 się odłączająa, zmysłowib, niemającyc Ducha.

 • 7550 Judy 1:25

  sens: jedynemu mądremu1 Bogu, naszemu Zbawcya (przez Jezusab Pomazańcac, naszego Panad)2, niech będzie chwałae i majestatf, mocg i władzah (przed wszystkimi wiekamii)3 – teraz i po wszystkie wiekii. Amenj.

 • 7551 Judy 1:6

  sens: Również posłańcówa, którzy nie zachowalib swego pierwotnegoc (stanu), ale1 opuścilid własnee mieszkanie – zatrzymał w wiecznych pętachh, w mrokui, do wielkiegog dnia sąduf.

 • 7552 Judy 1:10

  sens: Ci natomiast znieważająb to, czego nie poznalia, a to, co instynktowniec jak nierozumned zwierzętae pojmująf, przez to są niszczenig.

 • 7553 Judy 1:18

  sens: gdy mówili do was, że1 w czasieb ostatecznyma1 pojawią się szydercyc, którzy będą postępowaće według swoich bezbożnychf pożądliwościd.

 • 7554 Objawienie Jana 1:11

  λεγουσης εγω ειμι το α και το ω ο πρωτος και ο εσχατος και ο βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεμψον ταις επτα εκκλησιαις ταις εν ασια εις εφεσον και εις σμυρναν και εις περγαμον και εις θυατειρα και εις σαρδεις και εις φιλαδελφειαν και εις λαοδικειαν

 • 7555 Objawienie Jana 1:3

  sens: Szczęśliwya ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słówb proroctwac i trzymają sięd tego, co w nim jest napisane; czase bowiem jest bliskif.

 • 7556 Objawienie Jana 1:1

  sens: Objawieniea Jezusab Pomazańcac, które dałd mu Bóg, aby ukazaće swoim sługomf to, co wkrótceh musig się stać, a (co) przez posłaniej swego posłańcak zaznaczyłi (On) swemu słudzef Janowil,1

 • 7557 Objawienie Jana 1:5

  sens: i od Jezusaa Pomazańcab, który jest świadkiem wiernymc, pierworodnymd z1 umarłyche i władcąf królówg ziemih. Temu, który nas pokochał2i, i który swoją krwią umył3j nas z4 naszych grzechów,

 • 7558 Objawienie Jana 1:4

  sens: Jana do siedmiu zgromadzeńb, które są w Azjic: Łaskad wam i pokóje od Tego1, który jest, który był i który nadchodzif, oraz od siedmiu duchówg, które 2 przedh Jego tronemi,

 • 7559 Objawienie Jana 1:6

  και εποιησεν ημας βασιλεις και ιερεις τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

 • 7560 Objawienie Jana 1:7

  ιδου ερχεται μετα των νεφελων και οψεται αυτον πας οφθαλμος και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αμην