Słowo

0

(7681 - 7700) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7681 Objawienie Jana 7:11

  sens: A wszyscy aniołowiea stali1b wokół tronuc, starszychd i czterech stworzeńe, i upadli2f przedg tronemc na swoją twarz3h, i pokłonili sięh Bogu,

 • 7682 Objawienie Jana 7:10

  sens: I którzy wołają1a donośnymc głosemb: Zbawienied w Bogu naszym, który siedzie na tronie2f, i w Barankug.3

 • 7683 Objawienie Jana 7:13

  sens: I odezwał sięa do mnie jeden ze starszychb: Kim są ci ubranic w białec długimi szatami i skąd przyszlie?

 • 7684 Objawienie Jana 8:12

  sens: Zatrąbił też czwarty posłanieca. Wtedy została uderzona trzecia część słońcab, trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak by trzecia ich część uległa zaćmieniuc i dzień nie trwałbyd przez trzecią swą część1 — podobnie i noc.2

 • 7685 Objawienie Jana 8:10

  sens: Następnie zatrąbił trzeci posłanieca. Wtedy spadłab z niebac wielkad gwiazda płonącae niczym pochodniaf; upadłab na trzecią część rzekg i na źródłah wód1.2

 • 7686 Objawienie Jana 8:6

  sens: A siedmiu posłańcówa mających siedem trąb przygotowało się1, aby zatrąbić.

 • 7687 Objawienie Jana 8:11

  sens: Imięa gwiazdy brzmi Piołun1; jedna trzecia wód zamienia się2 też w piołun i ponieważ zgorzkniałyb, wielu ludzi3 od wód pomarło.

 • 7688 Objawienie Jana 8:7

  sens: Zatrąbił pierwszya posłaniec1b. Wtedy powstał grad i ogieńc zmieszane (z)2 krwią i zostały rzuconed na ziemięe; (spłonęłaf trzecia część ziemie i)3 spłonęłaf trzecia część drzew i spłonęłaf cała zielonah trawag.4

 • 7689 Objawienie Jana 8:5

  sens: A posłaniecb ująła kadzielnicę1c, napełniłd 2 ognieme z ołtarza i rzuciłf na ziemięg. I nastąpiły rykih i grzmoty3, błyskawicei i trzęsienie ziemij.4

 • 7690 Objawienie Jana 8:9

  sens: wyginęła 1 w morzub trzecia część stworzeńa mającychc duszęd, uległa2f też zniszczeniu2f trzecia część okrętówe.3

 • 7691 Objawienie Jana 8:2

  sens: I zobaczyłema siedmiu posłańcówb, którzy stalid przedc Bogiem. Danoe im siedem trąb.

 • 7692 Objawienie Jana 8:1

  sens: A gdy1 otworzył siódmą pieczęća, nastała w niebiec ciszab na około pół godziny.2

 • 7693 Objawienie Jana 8:13

  sens: I spojrzałema i usłyszałem jednego posłańca1b lecącego2 środkiem nieba, wołającego donośnymd głosemc: Biada, biada, biada mieszkańcom3e ziemif z powodu pozostałychg głosówc trąby trzech posłańcówb, którzy mająh zatrąbić.

 • 7694 Objawienie Jana 8:3

  sens: Przyszedłb też inny posłanieca i mającd złotą kadzielnicęe zajął miejscec przy ołtarzu1. Danof mu wiele kadzidłag, aby wraz z modlitwami wszystkich świętychh złożyłby2 (je) na złotym ołtarzu przedi tronemj.

 • 7695 Objawienie Jana 8:4

  sens: I wzniósł sięa dym kadzidełb oraz modlitw świętychc z ręki posłańcad przede Bogiem.1

 • 7696 Objawienie Jana 8:8

  sens: Zatrąbił drugi posłanieca; wtedy jakby wielkac górab ziejącae ogniem1d została rzuconaf w morzeg i jedna trzecia morzag stała się krwią;

 • 7697 Objawienie Jana 9:16

  και ο αριθμος στρατευματων του ιππικου δυο μυριαδες μυριαδων και ηκουσα τον αριθμον αυτων

 • 7698 Objawienie Jana 9:15

  και ελυθησαν οι τεσσαρες αγγελοι οι ητοιμασμενοι εις την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν το τριτον των ανθρωπων

 • 7699 Objawienie Jana 9:14

  λεγουσαν τω εκτω αγγελω ος ειχε την σαλπιγγα λυσον τους τεσσαρας αγγελους τους δεδεμενους επι τω ποταμω τω μεγαλω ευφρατη

 • 7700 Objawienie Jana 9:12

  η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχονται ετι δυο ουαι μετα ταυτα