Słowo

0

(7701 - 7720) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7701 Objawienie Jana 9:13

  sens: Zatrąbił szósty posłanieca. Wtedy usłyszałem jeden głosb z czterech1 rogów złotego ołtarza (stojącego) przedc Bogiem,2

 • 7702 Objawienie Jana 9:11

  sens: I1 mają2a nad sobą królab3, posłaniec4c Abyssud; po hebrajskuf nazywał sięe Abaddon5g, a po6 greckuh miał imię Apolloni.

 • 7703 Objawienie Jana 9:10

  sens: Miałya też ogony podobne do skorpionowych oraz żądłab były1 w ich ogonach, a2 władzac ich3 - szkodzenied ludziom przez pięć miesięcy.

 • 7704 Objawienie Jana 9:9

  sens: Ponadto miałya pancerze jakby pancerze żelazne, a odgłosb ich skrzydeł jak odgłosb rydwanówc wielu koni pędzącychd do bitwye.1

 • 7705 Objawienie Jana 9:8

  sens: Miałya też włosy przypominające włosy kobietb, a ich zęby były niczym (zęby) lwów.1

 • 7706 Objawienie Jana 9:7

  sens: Z wyglądu szarańcze przypominałya konie przygotowane do bojub, a na głowach (miały) jakby wieńcec przypominające1 złoto2, a ich twarzed przypominały twarzed ludzi.3

 • 7707 Objawienie Jana 9:6

  sens: W tych dniach ludzie będą szukalia śmierci, ale jej nie1 znajdąb, będą pragnęlic umrzeć, lecz śmierć od nich3 ucieknie2d.4

 • 7708 Objawienie Jana 9:5

  sens: I danoa im1 (nakaz), aby nie zabijały ich, ale aby dręczyli2b przez pięć miesięcy; a bólc (zadany) przez nie przypomina bólc (wywołany) przez skorpiona, gdy użądlid człowieka.

 • 7709 Objawienie Jana 9:4

  sens: Powiedzianoa im też, aby nie zaszkodziły1b trawiec ziemid ani żadnej rośliniee, ani żadnemu drzewu, a samym2 ludziom, którzy nie mająf na czołach ich3 pieczęcig Boga.4

 • 7710 Objawienie Jana 9:2

  sens: i otworzył gardziela Abysub. Wówczas z gardzielia wydobył sięc dym niczym dym z ogromnego1d pieca i od dymu z gardzielia zaćmiły się2e słońcef i powietrze.3

 • 7711 Objawienie Jana 9:3

  sens: Z dymu wyszły na ziemięa szarańcze i danob im władzęc, władzęc, z jakiej korzystająd ziemskie skorpiony.1

 • 7712 Objawienie Jana 9:1

  sens: I zatrąbił piąty posłanieca. Wtedy zobaczyłemb gwiazdę, która spadład z niebac na ziemięe; danof mu klucz od gardzielig Abysuh 1

 • 7713 Objawienie Jana 9:18

  sens: Od1 tych trzech (klęsk)2, (to jest) przez3 ogieńa, przez4 dym i przez5 siarkę, wychodzących z ich pyskówb, została zabita trzecia część ludzi.

 • 7714 Objawienie Jana 9:19

  sens: Gdyż władzaa ich1 jest w ich pyskachb i w ich ogonach; bo ich ogony przypominały węże: mając głowy i nimi szkodziłyd.

 • 7715 Objawienie Jana 9:21

  sens: i nie żałowalia ani w swoich morderstwachb, ani w swoich czarach1c, ani w swoim nierządzied, ani w swoich kradzieżach.2

 • 7716 Objawienie Jana 9:20

  sens: A pozostalia ludzie, którzy nie zostali zabici przez te klęskib, nie1 żałowalic tego, czego dokonalid swoimi rękami, tak by już nie kłaniali się2e demonomf oraz bożkom3g złotym, srebrnym, miedzianymh i drewnianym, które nie są w stanie4j ani widzieći, ani słuchać, ani chodzićk,5

 • 7717 Objawienie Jana 9:17

  sens: A tak widziałema w tym widzeniub te konie oraz tych, którzy na nich siedząc: mielid pancerze ogniście czerwonee, hiacyntowef i żółte; głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pyskówg wychodzą ogieńh, dym i siarka.

 • 7718 Objawienie Jana 10:11

  και λεγει μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις

 • 7719 Objawienie Jana 10:1

  sens: I zobaczyłema innego1 potężnegoc posłańcab zstępującegod z niebae, odzianegof w obłokg. Nad głową (tego)3 miał tęczę2, jego twarzh była jak słońcei, jego nogi jak słupyj ogniak;

 • 7720 Objawienie Jana 10:7

  αλλα εν ταις ημεραις της φωνης του εβδομου αγγελου οταν μελλη σαλπιζειν και τελεσθη το μυστηριον του θεου ως ευηγγελισεν τοις εαυτου δουλοις τοις προφηταις