Słowo

0

(801 - 820) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 801 wg Mateusza 23:17

  sens: Głupia i ślepib! Bo co jest ważniejszec: złoto czy świątyniad, która uświęca1e złoto?

 • 802 wg Mateusza 23:18

  sens: I: Jeśliby1 ktoś przysiągła na ołtarz, to nic; kto by zaś przysiągła na darb, który jest na nim, ten wiąże sięc (przysięgą).

 • 803 wg Mateusza 23:6

  sens: Lubiąa też1 pierwsze miejscab przy wieczerzachc i pierwsze ławyd w (miejscach) zgromadzeniae,

 • 804 wg Mateusza 23:7

  sens: i pozdrowieniaa na rynkachb, i aby ludzie nazywalic ich Rabbid, Rabbi1d.

 • 805 wg Mateusza 23:8

  sens: Wy zaś nie pozwólcie siebie nazywaća Rabbib, bo wasz Mistrzc, Pomazaniecd1, jest jeden, a wy wszyscy jesteście braćmie.

 • 806 wg Mateusza 23:9

  sens: (Nikogo) też na ziemic nie nazwijcieb swoim ojcema, gdyż Ojcieca wasz jest jeden, (Ten), który jest w niebiosachd1.

 • 807 wg Mateusza 23:10

  sens: Ani nie pozwólcie siebie nazywaća mistrzamib, bo jeden jest wasz Mistrzb1 - Pomazaniecc.

 • 808 wg Mateusza 23:11

  sens: Większya zaś spośród was będzie waszym sługąb,

 • 809 wg Mateusza 23:12

  sens: a kto będziea się wywyższała, zostanie poniżonyb, a kto się uniżyb, zostanie wywyższonya.

 • 810 wg Mateusza 23:13

  sens: Biadaa wam, znawcy Prawab i faryzeuszec, obłudnicyd, że zamykacie Królestwo Niebiose przed ludźmi; wy bowiem nie wchodzicief, ani wchodzącymf wejśćf nie pozwalacieg1.

 • 811 wg Mateusza 23:15

  sens: Biadaa wam, znawcy Prawab i faryzeuszec, obłudnicyd, że obchodziciee morzef i suchy lądg, aby uczynićh jednego prozelitęi, a gdy nim zostaje, czynicie go synemj Gehennyk dwa razyl gorszym niż wy.

 • 812 wg Mateusza 23:16

  sens: Biadaa wam, ślepic przewodnicyb, którzy mówicie: Kto by przysiągłd na świątynięe, to nic; kto by zaś przysiągłd na złoto świątynie, ten wiąże sięf (przysięgą).

 • 813 wg Mateusza 23:5

  sens: A wszystkich swoich czynówa dokonująb, aby pokazać sięc ludziom: poszerzająd zaś1 swoje filakteriae i wydłużająf frędzle3g swych szath2.

 • 814 wg Mateusza 24:51

  sens: i oddzielia go, i wyznaczyd mu działb z obłudnikamic; tam będzie płacze i zgrzytanief zębów.

 • 815 wg Mateusza 24:49

  sens: i zacząłbya bićb 1 współsługic, jeść2d i pić3e z pijakamif,

 • 816 wg Mateusza 24:50

  sens: przyjdziea panb tego sługic w dniu, w którym (go) nie oczekujed, o godziniee, której nie znaf

 • 817 wg Mateusza 24:47

  sens: Amena, mówię wam, że ustanowic go nad całym swoim dobytkiemb.

 • 818 wg Mateusza 24:48

  sens: Jeśliby jednak ten złyb sługac powiedziała w swoim sercud: Mój panf1 zwlekae z przyjściemg1,

 • 819 wg Mateusza 24:46

  sens: Szczęśliwya ten sługab, którego jego pand, gdy przyjdziec, znajdziee tak czyniącegof1.

 • 820 wg Mateusza 24:45

  sens: Kto więc jest tym wiernyma i mądrymc sługąb, którego pane jego1 postawiłd nad swoją służbąf, aby im wydawał2g żywnośćh we [właściwym] czasiei?