Słowo

0

(921 - 940) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 921 wg Mateusza 26:65

  sens: Wtedy arcykapłan rozdarła szatyb, mówiąc, że1 zbluźniłc: Czy potrzebęd mamye jeszcze świadków? Otof teraz usłyszeliście Jego2 bluźnierstwog.

 • 922 wg Mateusza 26:64

  sens: Mówi mu Jezusa: Ty (to) powiedziałeśb. Ponadto mówię wam: Odtąd zobaczyciec Synad Człowieka siedzącegoe po prawicy mocyf (Bożej) i przychodzącegog na obłokachh niebai.

 • 923 wg Mateusza 26:63

  sens: Zaś Jezusa milczałb. Arcykapłan odpowiadając1c, powiedziałd więc do Niego: Zakliname Cię na Boga żywegof, żebyś nam powiedziałd, jeśli to Ty jesteś Pomazaniecg, Synh Boga.

 • 924 wg Mateusza 26:61

  sens: i powiedzieli1a: On oświadczałb: Jestem w staniec zburzyćd świątynięe Boga i przez trzy dni 2 zbudowaćf.

 • 925 wg Mateusza 26:62

  sens: Wtedy powstała arcykapłan i powiedziałb do Niego: Nic nie odpowiadaszc na to, co oni świadczą przeciwd Tobie?

 • 926 wg Mateusza 26:60

  sens: i nie znaleźlia. Choć i1 podeszło2c wielu fałszywych świadków2b - nie znaleźlia3. Późniejd jednak podeszli dwaj kłamliwi świadkowie4b

 • 927 wg Mateusza 26:59

  sens: Arcykapłani zaś i starsia1, oraz cały Sanhedrynb - szukalic fałszywego świadectwad przeciwko Jezusowie, aby Go skazać na śmierćf2,

 • 928 wg Mateusza 26:58

  sens: Piotra zaś szedł zab Nim z dalekac aż na dziedziniecd pałacu arcykapłana. Tam wszedłe do środka i usiadłf z podwładnymig, aby zobaczyćh konieci.

 • 929 wg Mateusza 26:57

  sens: A ci, którzy schwytalia Jezusab, poprowadzilic Go do arcykapłana Kajfaszad, gdzie zgromadzili sięg znawcy Prawae i starsif.

 • 930 wg Mateusza 26:56

  sens: Ale to wszystko stało się, aby zostały wypełnionea Pismab prorokówc. Wtedy wszyscy uczniowied opuścilie Go i ucieklif.

 • 931 wg Mateusza 26:55

  sens: W tej godziniea Jezusc powiedziałb do tłumów: Jak na zbójcęd wyszliściee z mieczami i z kijamif, aby Mnie ująćg; codziennie siadywałemh u was w świątynij i nauczałemi2, a nie schwytaliściek Mnie.

 • 932 wg Mateusza 26:54

  sens: Lecz jak zostałyby wypełnionea Pismab, że tak się music stać?

 • 933 wg Mateusza 26:53

  sens: Czy myślisza, że nie mogęb teraz poprosićc mojego Ojcad, by postawił przye Mnie więcejf niż1 dwanaście legionówg posłańcówh?

 • 934 wg Mateusza 26:52

  sens: Wtedy mówi Jezusa mu: Wróćb swój miecz1 na jego miejscec; wszyscy bowiem, którzy chwycilid za miecz, od miecza2 zginą3e.

 • 935 wg Mateusza 26:51

  sens: I otoa jeden z tych, (którzy byli) z Jezusemb, wyciągnąłc rękę, dobyłd swego miecza i uderzywszye sługęf arcykapłana, odciąłg mu ucho.

 • 936 wg Mateusza 26:50

  sens: Jezusa zaś powiedziałb do niego: Przyjacieluc, czemu1 jesteś tu obecnyd? Wtedy podeszlie, położyli na Jezusaa ręcef i pojmalig Go.

 • 937 wg Mateusza 26:48

  sens: A ten, którya go wydajea, dał im znakc, mówiąc: Jest nim Ten, którego pocałujęd — schwytajciee Go.

 • 938 wg Mateusza 26:49

  sens: Zaraz też podszedła do Jezusab i powiedziałc: Witajd, Rabbie! I pocałowałf Go.

 • 939 wg Mateusza 26:47

  sens: Gdy On jeszcze mówia, otob przyszedłd Judaszc, jeden z Dwunastu, a wraz z nim spory tłum z mieczami i kijamie, od arcykapłanów i od starszychf ludug.

 • 940 wg Mateusza 26:46

  sens: Wstawajciea, chodźmyb; otoc się zbliżad ten, którye Mnie wydajee.