Słowo

0

(1181 - 1200) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1181 wg Marka 4:41

  sens: I ogarnąła ich wielkic strachb i zaczęli mówić jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr i morzed 1e Mu posłuszne1e?

 • 1182 wg Marka 4:39

  sens: Obudził sięa więc, skarciłb wiatr i powiedziałc do morzad: Zamilcze! Uspokój sięf! I ustałg wiatr i nastała wielkai ciszah.

 • 1183 wg Marka 4:38

  sens: A On był1 na2 rufie i śpi na podgłówku. Budzą3a Go więc i mówią Mu: Nauczycielub, nie obchodzic Cię to, że giniemyd?

 • 1184 wg Marka 4:37

  sens: I nastaje wielka1b nawałnicaa, zaś2 wicher1 rzucałc fale do łodzid, tak, iż ona już się napełniae3.

 • 1185 wg Marka 4:35

  sens: I mówi im tego dnia, gdy nastał wieczóra: Przeprawmy sięb na drugą stronę.

 • 1186 wg Marka 4:36

  sens: Pozostawilia więc tłum i biorąb Go z sobą tak jak był, w łodzic, a inne łódeczki1 były z Nim.

 • 1187 wg Marka 4:34

  sens: Bez przypowieścia zaś im nie mówiłb. Na osobnościc natomiast wszystko wykładałe swoim uczniomd1.

 • 1188 wg Marka 4:33

  sens: I takimi przypowieściamia wieloma mówiłb im Słowoc stosownie do tego, jak mogli1d słuchać.

 • 1189 wg Marka 4:32

  sens: Ale gdy się je zasiejea, wychodzib i staje się większed niż wszystkie inne jarzynyc1 i czynie tak wielkieg gałęzief, że mogąh w jego cieniui, (podniebne) ptaki niebaj budować gniazdak.

 • 1190 wg Marka 4:30

  sens: I mówił: Do czego porównamya Królestwo Boże lub w jakiego rodzaju przypowieścib je porównamya1?

 • 1191 wg Marka 4:31

  sens: (Jest) jak ziarno1 gorczycya, które, gdy jest zasianeb w ziemięc, jest3 mniejsze niż2 wszystkie nasionad3 na ziemi.

 • 1192 wg Marka 4:29

  sens: A gdy plonb wydała, zaraz1 posyła (się)c sierp, gdyż nastałod żniwoe.

 • 1193 wg Marka 4:27

  sens: i czy by spał, czy podnosił sięa nocą i dniem, ziarnob kiełkuje1c i wzrastad, a on nie wiee – jak?

 • 1194 wg Marka 4:28

  sens: Ziemiab bowiem1 sama z siebiea wydaje plonc: najpierwd źdźbłoe, potem kłos, potem pełne2f zbożeg w kłosie.

 • 1195 wg Marka 4:26

  sens: I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak gdyby1 człowiek rzuciła ziarno w ziemięb

 • 1196 wg Marka 4:25

  ος γαρ αν εχη δοθησεται αυτω και ος ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

 • 1197 wg Marka 4:24

  και ελεγεν αυτοις βλεπετε τι ακουετε εν ω μετρω μετρειτε μετρηθησεται υμιν και προστεθησεται υμιν τοις ακουουσιν

 • 1198 wg Marka 4:22

  ου γαρ εστιν τι κρυπτον ο εαν μη φανερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ ινα εις φανερον ελθη

 • 1199 wg Marka 4:23

  ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

 • 1200 wg Marka 4:21

  και ελεγεν αυτοις μητι ο λυχνος ερχεται ινα υπο τον μοδιον τεθη η υπο την κλινην ουχ ινα επι την λυχνιαν επιτεθη