Słowo

0

(1341 - 1360) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1341 wg Marka 7:17

  sens: A (gdy opuścił) tłum i wszedła do domu, Jego uczniowiec zaczęlib Go pytaćb o1 tę przypowieść2d.

 • 1342 wg Marka 7:15

  sens: Nic, co do człowieka wchodzia z zewnątrz, nie możeb go zanieczyścićc1, lecz te rzeczy, które wychodząd z niego2, zanieczyszczając człowieka.

 • 1343 wg Marka 7:14

  sens: I przywoławszya cały1 lud mówił im: Słuchajcie2 Mnie wszyscy i pojmujcie3b.

 • 1344 wg Marka 7:12

  sens: - i1 już nie pozwalaciea mu nic uczynićb dla jego2 ojcac lub jego3 matki-

 • 1345 wg Marka 7:13

  sens: - (to) unieważniaciea Słowob Boga przez swoją tradycjęc, którą przekazaliścied. I wiele tym podobnych rzeczy robiciee.

 • 1346 wg Marka 7:11

  sens: Wy natomiast mówicie: Jeśliby człowiek powiedziała ojcub lub matce: [Korbanc], to znaczy darem ofiarnymd jest to, co mielibyściee ode mnie jako pomoce -

 • 1347 wg Marka 7:10

  sens: Mojżesz1a bowiem powiedziałb: [Szanujc swego ojcad i swoją matkę]; oraz: [Kto złorzeczye ojcud albo matce, niech umrzef śmiercią].

 • 1348 wg Marka 7:9

  sens: I mówił im: Piękniea unieważniacieb przykazaniec Boże, aby zachować1e waszą tradycjęd.

 • 1349 wg Marka 7:8

  sens: Porzuciliściea bowiem1 przykazanieb Boże, a trzymacie sięc tradycjid ludzkiej: obmywacie2e dzbany, kielichyf i czynicieg wiele innych podobnych rzeczy3.

 • 1350 wg Marka 7:7

  sens: [Daremniea Mnie jednak szanująb, uczącc zasadd, (które są) nakazamie ludzkimi].

 • 1351 wg Marka 7:6

  sens: On zaś odpowiadając1a, powiedziałb im, że2 dobrzec Izajasze prorokował3d o was, obłudnikachf, jak jest napisane: 4: [Ten ludg szanujei Mnie wargamih, jednak ich sercej daleko oddala sięk ode Mnie].

 • 1352 wg Marka 7:5

  sens: Potem1 pytająa Go faryzeuszeb i znawcy Prawac: Dlaczego Twoi uczniowied nie postępująe2 według tradycjif starszychg, lecz jedząi chlebj nieobmytymi3h rękami?

 • 1353 wg Marka 7:1

  sens: Schodzą sięa też u Niego faryzeuszeb oraz pewni znawcy Prawac, którzy przybylid z Jerozolimye.

 • 1354 wg Marka 7:2

  sens: I dostrzegłszya niektórych z Jego uczniówb 1, którzy jedzą2e chleb3f nieczystymi4c rękami, czyli nieumytymid, zganili5g (to).

 • 1355 wg Marka 7:4

  sens: I (przyszedłszy) z1 rynkua, nie jedząc, jeśli się nie obmyją2b. I wiele innych (zwyczajów), które przyjęlid, utrzymująe, jak obmywanie2f kielichówg, dzbanów, miednich i posłańi3.

 • 1356 wg Marka 7:3

  sens: Faryzeuszea bowiem oraz wszyscy Judejczycyb trzymają sięe tradycjif starszychg i nie jedząd, rozluźniając pięść, jeśli nie umyją1c rąk.

 • 1357 wg Marka 8:1

  εν εκειναις ταις ημεραις παμπολλου οχλου οντος και μη εχοντων τι φαγωσιν προσκαλεσαμενος ο ιησους τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις

 • 1358 wg Marka 8:2

  σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημερας τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν

 • 1359 wg Marka 8:3

  και εαν απολυσω αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται εν τη οδω τινες γαρ αυτων μακροθεν ηκασιν

 • 1360 wg Marka 8:4

  και απεκριθησαν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν τουτους δυνησεται τις ωδε χορτασαι αρτων επ ερημιας