Słowo

0

(1661 - 1680) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1661 wg Marka 14:39

  sens: I znowu, odszedłszya, modlił sięb, to samo słowoc powiedziawszyd.

 • 1662 wg Marka 14:38

  sens: Czuwajciea i módlcie sięb, abyście nie weszli1c w próbęd; duche wprawdzie ochoczyf, ale ciałog słabeh.

 • 1663 wg Marka 14:37

  sens: Potem przychodzia i znajdujeb ich śpiącymi. Wtedy mówi do Piotrac: Szymonied, śpisz? Nie mogłeśe czuwaćg jednej godzinyf?

 • 1664 wg Marka 14:36

  sens: I mówił: Abbaa, Ojczeb! dla Ciebie wszystko jest możliwec, oddald ode Mnie ten1 kieliche; jednak nie co Ja chcęf, ale co Ty.

 • 1665 wg Marka 14:43

  sens: I zaraz1, gdy On jeszcze mówia, przybywab Judaszc, jeden z Dwunastu będący2, a z nim tłum liczny3 z mieczami i kijamid, (posłany) przez arcykapłanów, znawców Prawae oraz starszychf.

 • 1666 wg Marka 14:42

  sens: Wstawajciea, chodźmyb! Otoc zbliża sięe ten, któryd Mnie wydajed.

 • 1667 wg Marka 14:41

  sens: Przychodzia też po raz trzeci i mówi im: Nadal1 śpicie i odpoczywacieb? Dosyć! Nadeszła godzinac! Otod Synf Człowieka wydawany jeste w ręce grzesznikówg!

 • 1668 wg Marka 14:46

  sens: Zarzucilia zaś na Niego1 ręce swoje2 i pojmalib Go.

 • 1669 wg Marka 14:44

  sens: Ten zaś, który Go wydajeb, dała im umówiony znakc: Ten, którego pocałujęd, to On. Schwytajciee Go i ostrożnieg odprowadźcie1f.

 • 1670 wg Marka 14:45

  sens: I przyszedłszya, zaraz1 zbliżył sięb do Niego i mówi 2: Rabbic! Rabbic!3 I pocałowałd Go.

 • 1671 wg Marka 14:47

  sens: A jeden ktoś1 z tych, którzy stali oboka, wyciągnąłb miecz, uderzyłc sługęd arcykapłana i pozbawiłe go ucha2.

 • 1672 wg Marka 14:50

  sens: Wtedy wszyscy1 opuścilia Go i uciekli1b.

 • 1673 wg Marka 14:49

  sens: Codziennie nauczałemb u was w świątynia – i nie schwytaliściec Mnie, ale (musiało się tak stać), aby zostałyby wypełnioned Pismae.

 • 1674 wg Marka 14:48

  sens: Jezusb zaś odpowiadająca, powiedziałb im: Wyszliście1e jak na zbójcęd, z mieczami i kijamif, aby Mnie pojmaćg.

 • 1675 wg Marka 14:51

  sens: A podążał za2b Nim jeden1 młody człowieka, odzianyc w prześcieradłod na gołe ciałoe – i młodzieńcya łapiąf go,

 • 1676 wg Marka 14:52

  sens: lecz on zostawiła prześcieradłob i uciekłd im1 nagic.

 • 1677 wg Marka 14:53

  sens: Odprowadzilia więc Jezusab do arcykapłana; tam schodzą sięc u niego1 wszyscy arcykapłani, starsid oraz znawcy Prawae.

 • 1678 wg Marka 14:54

  sens: Piotra natomiast szedł zac Nim z dalekab aż na dziedziniecd arcykapłana; siedzie (tam) razem z podwładnymif i grzeje sięg przy ogniuh.

 • 1679 wg Marka 14:57

  sens: Wówczas powstalia pewni (ludzie) i zaczęli fałszywie zeznawaćb przeciw Niemu, mówiąc:

 • 1680 wg Marka 14:58

  sens: My słyszeliśmy Go, jak mówi: Ja zburzęa tę świątynięb, uczynioną rękamic – i w trzy dni zbudujęd inną, nie zrobioną rękamid.