Słowo

0

(1681 - 1700) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1681 wg Marka 14:55

  sens: Arcykapłani tymczasem wraz z całym Sanhedrynema zaczęli szukaćb świadectwad przeciw Jezusowic, aby Go zabiće, lecz nie znajdowali1f.

 • 1682 wg Marka 14:56

  sens: Wielu bowiem fałszywie zeznawałoa przeciw Niemu, ale zeznaniac te nie były zgodneb.

 • 1683 wg Marka 15:32

  sens: Pomazanieca! Królb Izraela1c! ­ Niech teraz zejdzied z krzyżae, abyśmy zobaczylif i uwierzylig 2. Również i ci, którzy wraz 3 (z) Nim byli ukrzyżowani, lżylih Go.

 • 1684 wg Marka 15:41

  sens: które i1 gdy był w Galileia, podążały zab Nim i usługiwałyc Mu -­ i wiele innych, które wraz z Nim weszłyd do Jerozolimye.

 • 1685 wg Marka 15:13

  οι δε παλιν εκραξαν σταυρωσον αυτον

 • 1686 wg Marka 15:11

  οι δε αρχιερεις ανεσεισαν τον οχλον ινα μαλλον τον βαραββαν απολυση αυτοις

 • 1687 wg Marka 15:40

  sens: Były (tam) też kobietya, które przyglądają sięc z dalekab. Wśród nich była1 i Mariad Magdalenae, i Mariad, matka Jakuba2f Mniejszego i Jozesa3g, i Salomeh,

 • 1688 wg Marka 15:42

  sens: A gdy nastał już wieczóra – ponieważ był to Dzień Przygotowaniab, to jest (dzień) przed szabatemc -

 • 1689 wg Marka 15:43

  sens: przyszedł1a Józefb z Arymatei2c (szanowanyd członek radye, który sam też oczekujef Królestwa Bożego), odważnieg wszedłh do Piłata3i i poprosiłj o ciałok Jezusal.

 • 1690 wg Marka 15:45

  sens: Upewnionya przez setnikab, darowałc ciało1d Józefowie.

 • 1691 wg Marka 15:44

  sens: Piłata zdziwił sięb, że już zmarłc, przywołałd zatem setnikae i zapytałf go, czy dawnog umarł.

 • 1692 wg Marka 15:46

  sens: Ten zaś kupiła prześcieradłob, a1 zdjąwszyc Go, owinąłd płótnemb i złożył2e Go w grobowcuf wykutymg w skaleh, a na wejście do grobowcaj zatoczyłi kamień.

 • 1693 wg Marka 15:28

  sens: Tak wypełniło sięa Pismob, które mówi: [I do przestępcówc był zaliczonyd.]1

 • 1694 wg Marka 15:47

  sens: A Mariaa Magdalenab i Mariaa, (matka) Jozesa1c, patrzyłyd, gdzie jest kładziony2e.

 • 1695 wg Marka 15:10

  εγινωσκεν γαρ οτι δια φθονον παραδεδωκεισαν αυτον οι αρχιερεις

 • 1696 wg Marka 15:8

  και αναβοησας ο οχλος ηρξατο αιτεισθαι καθως αει εποιει αυτοις

 • 1697 wg Marka 15:9

  ο δε πιλατος απεκριθη αυτοις λεγων θελετε απολυσω υμιν τον βασιλεα των ιουδαιων

 • 1698 wg Marka 15:7

  ην δε ο λεγομενος βαραββας μετα των συστασιαστων δεδεμενος οιτινες εν τη στασει φονον πεποιηκεισαν

 • 1699 wg Marka 15:5

  sens: Ale Jezusa nic już nie odpowiedziałb, tak że się Piłatd dziwiłc.

 • 1700 wg Marka 15:6

  sens: A na świętoa (zwykle) uwalniałb im jednego więźniac, tego, o którego1 prosili2d.