Słowo

0

(1801 - 1820) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1801 wg Łukasza 1:57

  sens: Elżbieciea zaś wypełnił sięb czasc jej rozwiązaniad - i urodziłae synaf.

 • 1802 wg Łukasza 1:56

  sens: A Mariamb pozostałaa z nią jakby1 trzy miesiące - i wróciłac do swego domu.

 • 1803 wg Łukasza 1:4

  sens: tak byś mógł się przekonaća o wiarygodnościd wyłożonychb ci słówc.

 • 1804 wg Łukasza 1:5

  sens: Za dni Herodaa, króla1b Judeic, był pewien kapłan imieniemd Zachariasze, ze zmiany kapłańskiejf Abiaszag, oraz jego3 żona2h, należąca do córek Aaronai, nosząca imię Elżbietaj.

 • 1805 wg Łukasza 1:79

  επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις του κατευθυναι τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης

 • 1806 wg Łukasza 1:1

  sens: Ponieważ wielu próbowałoa ułożyćb opisc tych wydarzeńd, które sięe wśród nas wypełniłye,

 • 1807 wg Łukasza 1:80

  το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι και ην εν ταις ερημοις εως ημερας αναδειξεως αυτου προς τον ισραηλ

 • 1808 wg Łukasza 1:2

  sens: tak jak nam to przekazalia ci, którzy od początkub byli ich naocznymi świadkami i stali się podwładnymic (dla) Słowad,

 • 1809 wg Łukasza 1:3

  sens: także mi — zdało sięa (słusznym), aby przechodzącb kolejno, uważnied wszystko od początkuc opisać, dostojnye Teofiluf,

 • 1810 wg Łukasza 1:10

  sens: całe zaś mnóstwoa ludu1b modliło sięc na zewnątrz w godzinied (ofiarowania) kadzidłae.

 • 1811 wg Łukasza 1:9

  sens: że według zwyczajua kapłaństwa na niego padł losb, aby wszedłd do Świątynie Panaf i złożył ofiarę z kadzidłac,

 • 1812 wg Łukasza 1:7

  sens: Nie mieli jednak dzieckaa, jako że Elżbietab była1 niepłodnac, a oboje byli już posunięcid w swoich dniach.

 • 1813 wg Łukasza 1:6

  sens: Oboje zaś byli sprawiedliwia wobec1b Boga, nienagannig w postępowaniuc według wszystkich przykazańd i ustawe Panaf.

 • 1814 wg Łukasza 1:12

  sens: I zatrwożył sięa Zachariaszb, gdy go zobaczyłc, i padłe na niego strachd.

 • 1815 wg Łukasza 1:14

  sens: I będziesz miał radośća i weseleb, i wielu ucieszy sięd z jego narodzin1c.

 • 1816 wg Łukasza 1:15

  sens: Będzie bowiem wielkia przedb Panem1c; nie będzie piłe wina ani mocnego napojud i już od łonai swojej matki będzie napełnionyh Duchemf Świętymg.

 • 1817 wg Łukasza 1:16

  sens: Wielu też synówa Izraelab nawrócic do Panad, ich Boga:

 • 1818 wg Łukasza 1:17

  sens: a sam pójdziea przedb Nim w duchuc i mocyd Eliaszae, by zawrócićf sercag ojcówh do dziecii, a nieposłusznychj - do rozwagik sprawiedliwychl. By stawić przedm Panemn ludo przygotowanyp.

 • 1819 wg Łukasza 1:18

  sens: Wtedy Zachariaszb powiedziała do posłańcac: Po czym to poznamd? Ja bowiem jestem starye i moja żonak w jesteśmy już posunięcig w swoich dniach.

 • 1820 wg Łukasza 1:19

  sens: W odpowiedzia posłaniecb powiedziałc do niego: Ja jestem Gabrield, stojącye przedf Bogiem; zostałem posłanyg, aby do ciebie przemówićh i obwieścići ci tę dobrą nowinęi.