Słowo

0

(1881 - 1900) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1881 wg Łukasza 2:40

  sens: Dzieckoa zaś rosłob, umacniało sięc w Duchu1 3d i było pełnee mądrości2, a łaskaf Boga była na Nim.

 • 1882 wg Łukasza 3:22

  και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ωσει περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι λεγουσαν συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ηυδοκησα

 • 1883 wg Łukasza 3:26

  του μααθ του ματταθιου του σεμει του ιωσηφ του ιουδα

 • 1884 wg Łukasza 3:27

  του ιωαννα του ρησα του ζοροβαβελ του σαλαθιηλ του νηρι

 • 1885 wg Łukasza 3:29

  sens: Jozesa1a, Eliezerab, Joreima2c, Mattata3d, Lewiegoe,

 • 1886 wg Łukasza 3:28

  του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμωδαμ του ηρ

 • 1887 wg Łukasza 3:32

  sens: Jessegoa, Obeda1b, Booza2c, Salmona3d, Naassonae,

 • 1888 wg Łukasza 3:30

  sens: Symeona1a, Judyb, Józefac, Jonana2d, Eliakeima3e,

 • 1889 wg Łukasza 3:31

  sens: Meleaszaa, Menamy1b, Mattatac, Natana2d, Dawida3e,

 • 1890 wg Łukasza 3:34

  sens: Jakubaa, Izaakab, Abrahamac, Taregod, Nachorae,

 • 1891 wg Łukasza 3:33

  sens: Aminadabaa 1, Arama2b, Hesronac, Faresad, Judye,

 • 1892 wg Łukasza 3:35

  sens: Sarucha1a, Ragauab, Faleka2c, Eberad, Salie,

 • 1893 wg Łukasza 3:36

  sens: Kainana1a, Arfaksadab, Semac, Noegod, Lamechae,

 • 1894 wg Łukasza 3:37

  sens: Matusalia, Henochab, Jareda1c, Maleleelad, Kainana2e,

 • 1895 wg Łukasza 3:38

  sens: Enosaa, Setab, Adamac, Boga.

 • 1896 wg Łukasza 3:2

  sens: za arcykapłanów1 Annaszaa i Kajfaszab, stała się wypowiedźc Boża do Janad, synaf Zachariasza2e, na pustkowiug.

 • 1897 wg Łukasza 3:1

  sens: W piętnastym roku panowaniaa Cezarac Tyberiuszab, gdy Poncjusze Piłatf jest namiestnikiemd Judeig, Herodj - tetrarchą1h Galileii, Filipk, jego bratl - tetrarchą2h Itureim oraz okręguo Trachonun, a Lizaniaszp - tetrarchą3h Abilenyq,

 • 1898 wg Łukasza 3:3

  sens: I przeszedła więc całą okolicę1b Jordanuc, ogłaszającd zanurzeniee, (które odbywa się ze względu na odczuwany) żalf - dla uwolnieniag od grzechówh.

 • 1899 wg Łukasza 3:5

  sens: [Każda dolinaa będzie wypełnionab, każda górac lub wzgórzed – zniżonee; to, co krzywef - wyprostowane, a kamienisteg drogih – wyrównanei].

 • 1900 wg Łukasza 3:4

  sens: Jak jest napisane w księdzea słówb prorokad Izajaszac, mówiącego1: [Głose wołającegof na pustkowiug: Przygotujcieh drogęi Panaj, proste czyńciek Jego ścieżkil].