Słowo

0

(1901 - 1920) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1901 wg Łukasza 3:6

  sens: [I wszelkie ciałob ujrzya Boże zbawieniec].

 • 1902 wg Łukasza 3:7

  sens: Mówił więc do tłumów, które wychodząa, żeby zostać zanurzonymib przez niego: Plemięc żmijowed, kto wam pokazałe, jak uciecf przed nadchodzącymg gniewemh?

 • 1903 wg Łukasza 3:8

  sens: Uczyńciea więc owoceb godnec żalud i nie zacznijciee mówić w sobie: Ojcaf mamyg Abrahamah. Mówię wam bowiem, że Bóg możei z tych kamieni wzbudzićj dziecik Abrahamowih.

 • 1904 wg Łukasza 3:24

  sens: Mattata1a, Lewiegob, Melchiegoc, Janny2d, Józefae,

 • 1905 wg Łukasza 3:25

  sens: Mattatiaszaa, Amosab, Nahumac, Hesliegod, Naggajae,

 • 1906 wg Łukasza 3:23

  sens: Gdy Jezus1a rozpoczynałb (działalność), miał lat około trzydziestu, będąc synemd — jak uważanoc2 – Józefae, (syna) Helegof,

 • 1907 wg Łukasza 3:9

  sens: A do korzenia drzew już przykładanab jest siekieraa, więc wszelkie drzewo, które nie czynic dobregoe owocud, jest wycinanef i rzucaneh w ogieńg.

 • 1908 wg Łukasza 3:10

  sens: I pytałya go tłumy, mówiąc: Cóż więc mamy czynić1b?

 • 1909 wg Łukasza 3:13

  sens: Powiedziała zaś im: Nie róbcied nic ponadb to, co jest wam wyznaczonec.

 • 1910 wg Łukasza 3:11

  sens: A on odpowiadająca, mówi1 im: Kto mab dwie szatyc, niech przekażed temu, kto nie mab, a kto mab żywnośće, niech czynif tak samo.

 • 1911 wg Łukasza 3:12

  sens: Przyszlia też celnicyb, aby dać się zanurzyćc, i powiedzieli1d do Niego: Nauczycielue, co mamy czynić2f?

 • 1912 wg Łukasza 3:14

  sens: Pytalia go i ci, którzy pełnili służbę żołnierskąb: A my? Co mamy czynićc?1 I powiedziałd im2: Nie przetrząsajciee (brutalnie oskarżonych), fałszywie nie oskarżajcief i poprzestawajcieg na waszych żołdachh.

 • 1913 wg Łukasza 3:15

  sens: Gdy zaś ludzieb trwali w oczekiwaniua i rozmyślalic w swych sercachd o Janiee, czy czasem on nie jest Pomazaniecf,

 • 1914 wg Łukasza 3:16

  sens: Jan1b odpowiedziała wszystkim, mówiąc1: Ja was wprawdzie zanurzamc w wodzie, lecz przychodzid mocniejszye ode mnie, któremu nie jestem godnyf rozwiązaćg rzemykah u Jego sandałów; On was zanurzyc w Duchui Świętymj i w ogniuk.

 • 1915 wg Łukasza 3:19

  sens: A tetrarcha1b Heroda, upominanyc przez niego z powodu Herodiadyd, żonye swego bratag Filipa2f, oraz z powodu całego złai, które uczyniłh,

 • 1916 wg Łukasza 3:17

  sens: Ma on wiejadło w ręku - i wyczyścia1 swoje klepisko, i zgromadzi2b pszenicęc do swego spichlerzad, plewy zaś spalie w ogniuf nieugaszonymg.

 • 1917 wg Łukasza 3:18

  sens: W wielu też wprawdzie innycha (słowach) zachęcab ludd i głosiłc mu dobrą nowinęc.

 • 1918 wg Łukasza 3:20

  sens: dodała do tego wszystkiego i1 to, że zamknąłb Janac w więzieniu2d.

 • 1919 wg Łukasza 3:21

  sens: I stało się, gdy cały ludb był zanurzonya, że został zanurzonya również Jezusc, a gdy się modlid, nieboe zostało otwarte

 • 1920 wg Łukasza 4:37

  sens: I rozeszła sięa wieśćb o Nim na wszelkie miejscec tej okolicyd.