Słowo

0

(1941 - 1960) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1941 wg Łukasza 4:13

  sens: Po dokończeniua zaś całej próbyb, oszczercac odstąpiłd od Niego aż do (stosownego) czasud.

 • 1942 wg Łukasza 4:12

  sens: A odpowiadając, Jezusc powiedziałb mu: Jest powiedzianed: [Nie będziesz wystawiał na próbęe Panaf, Boga twego].

 • 1943 wg Łukasza 4:11

  sens: oraz że1: [Na rękach będą cię nosića, byś czasem swojej stopy nie uraziłb o kamień].

 • 1944 wg Łukasza 4:10

  sens: jest napisane bowiem: [Posłańcoma swoim przykażeb o Tobie, aby Cię strzeglic],

 • 1945 wg Łukasza 4:9

  sens: I zaprowadziła1 Go do Jerozolimyb, postawiłc Go2 na szczycied świątynie i powiedziałf do Niego: Skoro jesteś Synem3g Boga, rzućh się stąd w dół;

 • 1946 wg Łukasza 4:8

  sens: Jezus1c odpowiadająca, powiedziałb: Odejdźd ode mnie, szataniee2, bowiem3 jest napisane: [Będziesz się kłaniałf Panug, Bogu twojemu4 i Jemu jedynemuh będziesz służyłi].

 • 1947 wg Łukasza 4:7

  sens: Jeśli więc Ty pokłonisz sięa przedeb mną1, wszystkie2 one będą twoje.

 • 1948 wg Łukasza 4:6

  sens: I powiedziała do Niego oszczercab: Tobie damc całą tę władzęd i chwałęe ich, gdyż mnie jest przekazanaf, i mogę ją dawaćc, komu chcęg.

 • 1949 wg Łukasza 4:5

  sens: A oszczerca1b, wprowadziwszya Go na wysokąd góręc1, pokazałe Mu wszystkie królestwa zamieszkałegof świata – w chwili czasug.

 • 1950 wg Łukasza 4:4

  sens: A Jezusb mu1 odpowiedziała, mówiąc2: Jest napisane: [Nie samymd chlebemc człowiek3 żyć będziee, ale każdą wypowiedziąf Boga4].

 • 1951 wg Łukasza 4:3

  sens: A1 oszczercab powiedział1a do Niego: Skoro jesteś Synemc Boga, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebemd.

 • 1952 wg Łukasza 4:2

  sens: przez czterdzieści1 dni poddawanya przez oszczercęb próbiea. W tych dniach nic nie zjadł, a gdy one się skończyłyc, później2d poczuł głóde.

 • 1953 wg Łukasza 4:24

  sens: Powiedziała zaś: Amenb, mówię wam, żaden prorokc nie jest przyjmowanyc (przychylnie) w swojej ojczyźnie.

 • 1954 wg Łukasza 4:25

  sens: Mówię wam prawdęa: Wiele było wdów w Izraeluc w dniach Eliaszab, gdy nieboe było zamknięted przez trzy lata i sześć miesięcy, tak, że nastał wielkig głódf na całej ziemih,

 • 1955 wg Łukasza 4:16

  sens: Tak też przyszedła do Nazaretu1b, gdzie się wychowałc. W dzień szabatuf, według swojego zwyczajue, wszedłd do (miejsca) zgromadzeniag i powstałh, aby przeczytaći.

 • 1956 wg Łukasza 4:23

  sens: Wtedy powiedziała do nich: Zapewne powiecieb mi to przysłowiec: Lekarzu, uleczd samego siebie. Dokonajf także tu, w swojej ojczyźnie, tego wszystkiego, co — jak słyszeliśmy — stało się w Kapernaume1.

 • 1957 wg Łukasza 4:31

  και κατηλθεν εις καπερναουμ πολιν της γαλιλαιας και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν

 • 1958 wg Łukasza 4:30

  sens: On zaś – przeszedłszya pomiędzy nimi – oddalił sięb

 • 1959 wg Łukasza 4:29

  sens: a zerwawszy sięa, wypchnęlib Go z miasta i przywiedlic aż do krawędzi1d górye, na której ich2 miasto było zbudowane2f, aby Go zrzucićg w3 przepaśćg.

 • 1960 wg Łukasza 4:28

  sens: Słysząc to - wszyscy w (miejscu) zgromadzeniac zapałalia wzburzeniemb,