Słowo

0

(1961 - 1980) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1961 wg Łukasza 4:32

  sens: I zdumiewali sięa Jego naukąb, ponieważ Jego słowod miało mocc.

 • 1962 wg Łukasza 4:33

  sens: A był w (miejscu) zgromadzeniaa człowiek mającyb duchac nieczystego, demonad, i zakrzyknąłe wielkimg głosemf,

 • 1963 wg Łukasza 4:34

  sens: mówiąc1: Co Ci do nas, Jezusiea Nazareńczykub? Przyszedłeśc nas zgubićd? Wieme, kim Ty jesteś, Świętyf Boży!

 • 1964 wg Łukasza 5:8

  ιδων δε σιμων πετρος προσεπεσεν τοις γονασιν του ιησου λεγων εξελθε απ εμου οτι ανηρ αμαρτωλος ειμι κυριε

 • 1965 wg Łukasza 5:7

  και κατενευσαν τοις μετοχοις τοις εν τω ετερω πλοιω του ελθοντας συλλαβεσθαι αυτοις και ηλθον και επλησαν αμφοτερα τα πλοια ωστε βυθιζεσθαι αυτα

 • 1966 wg Łukasza 5:6

  sens: A gdy to uczynilia, zagarnęlib wielkie mnóstwoc ryb1, aż im się rwała2d sieć3.

 • 1967 wg Łukasza 5:5

  sens: Szymon1b odpowiadająca, powiedziałc Mu2: Mistrzud, całą noc3 utrudziwszy sięe, nic nie wzięliśmyf (z ryb); ale na Twoją wypowiedźg zarzucęh sieć4.

 • 1968 wg Łukasza 5:4

  sens: A gdy przestała mówićb, powiedziałc do Szymonad: Wypłyńe na głębięf i zarzućcieg swoje sieci na połówh.

 • 1969 wg Łukasza 5:32

  sens: Nie przyszedłema wezwaćb do odczuwania żalue sprawiedliwychc, ale1 grzesznikówd.

 • 1970 wg Łukasza 5:31

  sens: Jezusb im odpowiadająca, powiedziałc: Nie potrzebująd e zdrowif lekarza, lecz ci, którzy się źleg mająe.

 • 1971 wg Łukasza 5:33

  sens: Wówczas powiedzieli1a do Niego: Dlaczego2 uczniowieb Janac często poszcząd i czyniąf modlitwye, podobnie uczniowieb faryzeuszówg, Twoi natomiast jedząh i pijąi?

 • 1972 wg Łukasza 5:35

  sens: Nadchodząa jednak dni, gdy pan młodyc zostanieb im zabranyb — wtedy, w tych dniach, będą pościćd.

 • 1973 wg Łukasza 5:34

  sens: On 1 zaś im powiedziała: Czy możecieb sprawićf, by goście weselnid pościli2g, podczas gdy jest z nimi pan młodye?

 • 1974 wg Łukasza 5:36

  sens: Mówił im też przypowieśća: Nikt nie 2 łatag kawałkab 1 nowejc szatyd na starąf szatę, bo inaczej i3 nowed rozdziera4e, i do staregof łata6b z nowegod nie pasuje5h.

 • 1975 wg Łukasza 5:38

  sens: Ale1 młodea wino leje sięd w nowec bukłakib - (wtedy) jedno i drugie jest zachowywanee2.

 • 1976 wg Łukasza 5:37

  sens: Nikt też nie wlewaa młodegob wina w stare bukłakic, bo inaczej1 młodeb wino2 rozsadzie bukłakic - i samo wycieknief, i bukłakic będą niszczoneg.

 • 1977 wg Łukasza 5:1

  sens: Stało się, gdy tłum na Niego napieraa, by 2 słuchać1 Słowab Bożego, a On stałc nad jeziorem Genezaretd,

 • 1978 wg Łukasza 5:39

  sens: I1 nikt napiwszy sięa staregob, zaraz2 nie chcec młodegod. Mówi bowiem: Stareb jest lepsze3e.

 • 1979 wg Łukasza 5:2

  sens: że zobaczyła dwie łodzieb, stojącec przy (brzegu) jeziora, rybacy zaś, wyszedłszyd z nich, wypłukalie1 sieci.

 • 1980 wg Łukasza 5:3

  sens: Wszedła do jednej z łodzib, która była Szymona1c i poprosiłd go, aby odpłynąłf niecog od ziemie, a usiadłszyh, nauczałi2 rzesze z łodzib2.