Słowo

A

(1 - 20) z 633

znaleziono łącznie 669 razy w 636 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 666 razy w 633 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady