Słowo

Abrahama

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 37 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady