Słowo

Aby

(1 - 20) z 616

znaleziono łącznie 663 razy w 619 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 660 razy w 616 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady