Słowo

Ale

(1 - 20) z 601

znaleziono łącznie 649 razy w 614 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 635 razy w 601 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 14 razy w 13 wersetach.

Przekłady