Słowo

Ani

(1 - 20) z 207

znaleziono łącznie 324 razy w 224 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 294 razy w 207 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 30 razy w 17 wersetach.

Przekłady