Słowo

Bóg

(1 - 20) z 286

znaleziono łącznie 313 razy w 286 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 313 razy w 286 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady