Słowo

Bóg

(1 - 20) z 289

znaleziono łącznie 316 razy w 289 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 316 razy w 289 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady