Słowo

Boga

(1 - 20) z 754

znaleziono łącznie 825 razy w 763 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 816 razy w 754 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady