Słowo

Boga

(1 - 20) z 755

znaleziono łącznie 826 razy w 764 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 817 razy w 755 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady