Słowo

Boga

(1 - 20) z 753

znaleziono łącznie 824 razy w 762 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 815 razy w 753 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady