Słowo

Bogu

(1 - 20) z 146

znaleziono łącznie 154 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 152 razy w 146 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady