Słowo

Bogu

(1 - 20) z 147

znaleziono łącznie 155 razy w 149 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 153 razy w 147 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady