Słowo

Bogu

(1 - 20) z 149

znaleziono łącznie 157 razy w 151 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 155 razy w 149 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady