Słowo

Bogu

(1 - 20) z 148

znaleziono łącznie 156 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 154 razy w 148 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady