Słowo

Był

(1 - 20) z 195

znaleziono łącznie 205 razy w 196 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 204 razy w 195 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady