Słowo

Ci

(1 - 20) z 198

znaleziono łącznie 219 razy w 208 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 209 razy w 198 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady