Słowo

Cię

(1 - 20) z 99

znaleziono łącznie 110 razy w 103 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 105 razy w 99 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 4 wersetach.

Przekłady