Słowo

Ciebie

(1 - 20) z 112

znaleziono łącznie 123 razy w 113 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 122 razy w 112 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady