Słowo

Co

(1 - 20) z 395

znaleziono łącznie 435 razy w 398 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 432 razy w 395 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady