Słowo

Co

(1 - 20) z 396

znaleziono łącznie 436 razy w 399 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 433 razy w 396 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady