Słowo

Czy

(1 - 20) z 130

znaleziono łącznie 155 razy w 132 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 152 razy w 130 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 2 wersetach.

Przekłady