Słowo

Do

(1 - 20) z 1210

znaleziono łącznie 1393 razy w 1220 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1383 razy w 1210 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady