Słowo

Duchem

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady