Słowo

Głos

(1 - 20) z 76

znaleziono łącznie 85 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 85 razy w 76 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady