Słowo

Gdyż

(1 - 20) z 301

znaleziono łącznie 323 razy w 305 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 319 razy w 301 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady