Słowo

Gdzie

(1 - 20) z 133

znaleziono łącznie 149 razy w 133 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 149 razy w 133 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady