Słowo

Go

(1 - 20) z 637

znaleziono łącznie 747 razy w 642 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 740 razy w 637 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 5 wersetach.

Przekłady