Słowo

I

(1 - 20) z 4962

znaleziono łącznie 8704 razy w 5013 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8611 razy w 4962 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 93 razy w 51 wersetach.

Przekłady