Słowo

I

(1 - 20) z 4964

znaleziono łącznie 8707 razy w 5015 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8614 razy w 4964 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 93 razy w 51 wersetach.

Przekłady