Słowo

Inne

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 44 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady