Słowo

Inny

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 57 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady