Słowo

Jeden

(1 - 20) z 124

znaleziono łącznie 142 razy w 126 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 140 razy w 124 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady