Słowo

Jedzący

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 16 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady