Słowo

Jego

(1 - 20) z 1022

znaleziono łącznie 1217 razy w 1028 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1211 razy w 1022 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady