Słowo

Jego

(1 - 20) z 1020

znaleziono łącznie 1215 razy w 1026 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1209 razy w 1020 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady